Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Susza się zmiejszyła; wciąż zagraża krzewom owocowym

Susza się zmiejszyła; wciąż zagraża krzewom owocowym

W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski – poinformował Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Jak podaje IUNG, sytuacja po ostatnich opadach poprawiła się. Najbardziej zagrożone suszą są wciąż uprawy krzewów owocowych.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -121,3 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 56,7 mm.

W całym kraju nastąpił znaczny wzrost wartości KBW, w niektórych rejonach Polski nawet o ponad 100 mm. Nadal najniższe wartości KBW występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta. Jednakże na tym obszarze deficyt wody uległ znacznemu zmniejszeniu aż o 70 mm i obecnie wynosi od -190 do –199 mm. W dalszym ciągu duży deficyt wody od –160 do -189 mm notowany jest na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Podobne niedobory wody notowane są na terenie Ziemi Lubuskiej i na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Na pozostałych terenach Polski deficyt wody wynosi od -100 do -140 mm, a na południu kraju miejscami zbliżony jest nawet do zera.

Jak podaje IUNG, aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród pięciu z 14 monitorowanych monitorowanych upraw, czyli: krzewów owocowych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, tytoniu i zbóż jarych.

W tym okresie raportowania największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw krzewów owocowych. Suszę notowano w 5 województwach (lubuskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim) w 54 gminach tj. w 2,18% gmin Polski, na powierzchni 0,21% gruntów ornych.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 26.07.2018 roku