Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Światowe zbiory jabłek w bieżącym sezonie 2017/18 są niższe o 3% w stosunku do sezonu ubiegłego

Światowe zbiory jabłek w bieżącym sezonie 2017/18 są niższe o 3% w stosunku do sezonu ubiegłego

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas    

Wg USDA, światowe zbiory jabłek w bieżącym sezonie 2017/18 wyniosą ok. 76,2 mln t i będą niższe o 3%  od rekordu odnotowanego w sezonie poprzednim (o 2,6 mln t). Jednocześnie będą zbliżone do średniej z wcześniejszych 3 lat.

Spadek globalnej produkcji jest przede wszystkim konsekwencją istotnie mniejszych zbiorów w UE, szacowanych przez USDA  na niewiele ponad 10 mln t. W odniesieniu do sezonu poprzedniego unijne zbiory obniżyły się o 20%, tj. o 2,6 mln t. Mniejszą produkcję odnotowano także w Stanach Zjednoczonych (spadek o 260 tys. t, do 4,65 mln t), w Turcji (spadek o 150 tys. t, do 2,75 mln t) oraz w Rosji (spadek o 230 tys. t, do ok. 1,3 mln t).

Spadek produkcji w samej UE był na tyle głęboki, że nie został skompensowany wzrostem zbiorów w innych krajach. Wzrost zbiorów jabłek nastąpił m.in. w Chinach (o 600 tys. t), gdzie produkcja osiągnęła rekordowe 44,5 mln t. Nieznaczny wzrost zbiorów miał miejsce także w Indiach.

Mniejsze globalne zbiory jabłek będą rzutować na konsumpcję tych owoców, rozmiary przetwórstwa i wielkość światowego handlu. USDA prognozuje, że konsumpcja jabłek w skali globalnej w bieżącym sezonie wyniesie niecałe 64,6 mln t, a zatem obniży się o 2 mln t w stosunku do sezonu poprzedniego.

Nieco mniej jabłek niż w sezonie poprzednim trafi również do przetwórstwa. Mimo że w Chinach zakłady przetwórcze prawdopodobnie zagospodarują ok. 5 mln t jabłek, tj. o 600 tys. t więcej niż w sezonie poprzednim, to w UE i Stanach Zjednoczonych odpowiednio 3,3 mln t i 1,4 mln t, czyli mniej o 400 tys. t i 90 tys. t niż w sezonie wcześniejszym. Warto zauważyć, że Chiny, UE i Stany Zjednoczone odpowiadają łącznie za ok. 85% światowego przetwórstwa jabłek. Jeśli uwzględnimy też inne kraje, w bieżącym sezonie do przetwórstwa w skali globalnej trafi 11,25 mln t jabłek wobec 11,33 mln t w sezonie poprzednim i 10,85 mln t przeciętnie we wcześniejszych 3 sezonach.

Światowy eksport jabłek w bieżącym sezonie wyniesie ok. 5,9 mln t i będzie o 9% niższy niż w minionym sezonie i o 7% niższy w odniesieniu do średniej z wcześniejszych 3 sezonów. USDA spodziewa się, że UE straci pozycję lidera w globalnym eksporcie ZSJ na rzecz Chin.

W skali globalnej najwięcej jabłek zaimportuje Rosja (ok. 690 tys. t). Warto zauważyć, że rosyjski import tych owoców od 2014 r., tj. od wprowadzenia embargo, wykazuje tendencje spadkowe. O ile jeszcze przed wprowadzeniem embargo Rosja importowała ok. 1,3 mln t jabłek w skali sezonu,  o tyle w minionym sezonie 2016/17 było to już ‘jedynie’ ok. 650 tys. t. W bieżącym sezonie drugim największym importerem jabłek stanie się prawdopodobnie UE, zwiększając import do 600 tys. z 423 tys. t w sezonie poprzednim.


Źródło: AgroTydzień z dnia 12.12.2017 roku