Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

W dniu 20 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (ŚDBŻ), który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 r.

Pomysł obchodzenia ŚDBŻ przedstawiła w grudniu 2015 r. ówczesna przewodnicząca Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ), Pani Awilo Ochieng-Pernet. W 2016 r. temat został formalnie włączony przez Kostarykę do agendy 39. Sesji KKŻ FAO/WHO. Komisja jednogłośnie uzgodniła promowanie tej idei na forum ONZ. W lipcu 2017 r. Konferencja FAO przyjęła rezolucję popierającą ustanowienie ŚDBŻ, a WHO wyraziła swoje formalne poparcie w grudniu 2017 r.
W lipcu 2018 r., podczas Forum Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowane zostało wydarzenie towarzyszące promujące tę inicjatywę, w którym wzięli udział byli i obecni przewodniczący oraz państwa członkowskie KKŻ, przedstawiciele FAO i WHO.

W związku ze zbliżającym się dniem 7 czerwca Komisja Kodeksu Żywnościowego, FAO i WHO zaapelowały do państw członkowskich o podjęcie inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa żywności.

Sekretariat KKŻ FAO/WHO przygotował broszurę informacyjną, w której czytamy między innymi że:

Bezpieczeństwo żywności dotyczy nas wszystkich – od producenta do konsumenta

Obecnie żywność jest przetwarzana w większych ilościach i przesyłana na większe odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Wszechstronna współpraca i zaangażowanie wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności, a także właściwe zarządzanie i legislacja, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Niebezpieczna żywność wpływa negatywnie na zdrowie i gospodarkę

Według szacunku WHO co roku ponad 600 milionów ludzi choruje, a 420 tysięcy ludzi umiera z powodu żywności skażonej bakteriami, wirusami, pasożytami, toksynami lub chemikaliami. Bank Światowy określił, że ekonomiczne straty gospodarek o niskich i średnich dochodach powodowane przez niebezpieczną żywność sięgają około 95 miliardów USD. Niebezpieczne artykuły żywnościowe zakłócają również swobodny handel.

Wdrożenie podejścia „Jedno Zdrowie” poprawia bezpieczeństwo żywności

Zdrowie ludzi jest związane ze zdrowiem zwierząt i stanem środowiska. Patogeny przenoszone ze zwierząt na ludzi poprzez bezpośredni kontakt lub żywność, wodę i środowisko mają wpływ na zdrowie publiczne i sytuację społeczno-gospodarczą. Rządy, środowiska akademickie, eksperci, organizacje pozarządowe i międzynarodowe zajmują się zwalczaniem zagrożeń żywności, takich jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także drobnoustroje chorobotwórcze występujące w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w owocach i warzywach mających kontakt ze skażoną glebą lub wodą.

FAO i WHO wspierają globalne wysiłki na rzecz promowania bezpiecznej żywności

FAO wspiera państwa członkowskie w zapobieganiu, zarządzaniu oraz reagowaniu na zagrożenia w łańcuchu produkcji żywności, zaś WHO wspomaga globalne zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia zdrowia publicznego związane z niebezpieczną żywnością. Dzięki komplementarnym mandatom długoletnie partnerstwo między FAO i WHO obejmuje szereg zagadnień mających na celu wspieranie bezpieczeństwa żywności na świecie i ochronę zdrowia konsumentów.

Normy Kodeksu Żywnościowego pomagają chronić zdrowie i ułatwiają handel

Komisja Kodeksu Żywnościowego, powołana przez FAO i WHO, ustala globalne normy dla żywności, wytyczne i kodeksy postępowania, które zapewniają bezpieczeństwo i jakość żywności poprzez opracowywanie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, dobrych praktyk higienicznych, zasad znakowania, reguł stosowania substancji dodatkowych do żywności, wytycznych dla kontroli i certyfikacji, najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości leków weterynaryjnych i pestycydów. Kiedy państwa przyjmują międzynarodowe normy, rolnicy i producenci są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na bezpieczną żywność, uzyskując jednocześnie dostęp do globalnego rynku żywności.

Tekst broszury dostępny jest na stronie: http://www.fao.org/3/ca4449en/ca4449en.pdf

Przy tej okazji należy również wspomnieć o krajowych inicjatywach związanych z podnoszeniem świadomości na temat bezpieczeństwa żywności w Polsce.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Ministerstwo Zdrowia  realizuje zadania poświęcone m.in. promocji zdrowia oraz prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej, a także edukacji konsumenckiej. Powstało m.in. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl) – portal, który zapewnia dostęp do wiarygodnych informacji na temat żywności, żywienia, aktywności fizycznej, a także chorób wynikających z nieprawidłowego żywienia. W związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności planowane jest opublikowanie na powyższym portalu szeregu materiałów informacyjnych.

Zachęcamy do odwiedzin stron internetowych poświęconych obchodom ŚDBŻ:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/about/en/

www.ncez.pl

Źródło: ijhars.gov.pl