Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Światowy Dzień Żywności 2019 – „Nasze działania są naszą przyszłością”

Światowy Dzień Żywności 2019 – „Nasze działania są naszą przyszłością”

Światowy Dzień Żywności to obchodzone 16 października święto ustanowione w 1979 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jego celem jest przybliżanie tematyki globalnych problemów żywnościowych, w tym walki z głodem i niedożywieniem poprzez zachęcanie do współpracy gospodarczej i technicznej pomiędzy krajami rozwijającymi się, wzmocnienie świadomości publicznej w zakresie problemu głodu na świecie, promowanie przepływu technologii do krajów rozwijających się oraz podkreślenie znaczenia solidarności narodowej i międzynarodowej.

Tegoroczny Światowy Dzień Żywności odbywa się pod hasłem „Nasze działania są naszą przyszłością”. Zostało ono wybrane, aby zwrócić uwagę na rosnący problem otyłości, który nie dotyczy tylko krajów rozwiniętych, ale również państw o niskich dochodach, gdzie głód i otyłość często współistnieją.

Obecnie ponad 670 milionów dorosłych oraz 120 milionów dziewcząt i chłopców (w wieku 5-19 lat) jest otyłych, a ponad 40 milionów dzieci poniżej 5 roku życia ma nadwagę. Przyczyną takiego stanu jest niezdrowa dieta wynikająca z odejścia od sezonowych, głównie roślinnych i bogatych w błonnik potraw, na rzecz diety obfitującej w cukier, tłuszcze, sól, przetworzoną żywność, mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Niezdrowa dieta połączona z siedzącym trybem życia jest głównym czynnikiem ryzyka zgonów z powodu chorób niezakaźnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i niektórych nowotworów.

W tym roku Światowy Dzień Żywności wzywa do podjęcia działań w różnych sektorach, aby zdrowa i zrównoważona dieta była dobrem dostępnym dla wszystkich ludzi przy jednoczesnym zadbaniu o środowisko naturalne. Dzień ten skłania również do refleksji i zastanowienia się  nad tym, jakich wyborów żywieniowych sami dokonujemy.

Szczegółowe informacje, związane ze Światowym Dniem Żywności dostępne są na stronie internetowej FAO pod adresem:  http://www.fao.org/world-food-day/home/en/.

www.ijhars.gov.pl