Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sytuacja na rynku może sprzyjać popytowi na polski koncentrat

Sytuacja na rynku może sprzyjać popytowi na polski koncentrat

Wysoka podaż jabłek oraz zmniejszony popyt (przetwórstwo) sugerują utrzymanie cen jabłek na poziomie niższym niż przed rokiem w kolejnych miesiącach. Sezonowa dynamika uzależniona będzie od tempa upłynniania zapasów. Prawdopodobny wzrost produkcji przełoży się na wyższy eksport zarówno jabłek, jak też koncentratu jabłkowego. Wysokie koszty transportu drogą morską ograniczać mogą import soku jabłkowego z Chin, co sprzyjać będzie popytowi na polski koncentrat. – czytamy w raporcie przygotowanym przez PKO Bank Polski. Poniżej publikujemy analizę dla jabłek.

WYŻSZE ZBIORY OWOCÓW W 2021

GUS pod koniec września skorygował w górę tegoroczne szacunki wzrostu zbiorów owoców z drzew wobec tych prezentowanych w lipcu (z +3,3% r/r do +13% r/r). Wpłynęła na to poprawa szacunków zbiorów jabłek (do +13% r/r wobec +2,8% r/r w lipcu). Zdaniem GUS mogą one wynieść ponad 4 mln t. Wynik ten jest i tak wciąż mniejszy od szacunku przedstawionego w sierpniu przez WAPA (The World Apple and Pear Association). Według niego krajowe zbiory jabłek mogą wynieść 4,17 mln t, co oznaczałoby ich wzrost o 22% r/r. Produkcja jabłek w Polsce rzutuje na zmiany podaży w UE (+10% r/r) – zbiory w pozostałych krajach unijnych pozostaną relatywnie stabilne.

NISKI POPYT NA JABŁKA

Sprzedaż zagraniczna jabłek przyspieszyła w drugim kwartale 2021 – polski eksport wzrósł w ujęciu wolumenowym o 52%. Było to rezultatem wysokich zapasów na koniec pierwszego kwartału 2021, zwiększonych wysyłek na Białoruś, do Niemiec oraz do Kazachstanu. Niemniej, upłynnianie zapasów jabłek przebiegało wolno, co świadczyło o ograniczonym popycie na jabłka. Według WAPA, w lipcu zapasy jabłek ukształtowały się na rekordowym, biorąc pod uwagę ten miesiąc, poziomie i wyniosły 133 tys. t.

Odnotowano jednocześnie spadek eksportu zagęszczonego soku jabłkowego, z uwagi na niższą produkcję w sez. 2020/21 i ograniczony popyt. Mniejszy efekt brexitu sprawił, że wolumen sprzedaży w drugim kwartale 2021 był jednak niższy o 5% r/r wobec spadku o 35% r/r w pierwszym kwartale 2021, a lipiec przyniósł już lekką odbudowę sprzedaży (+2% r/r).

ZNACZĄCY SPADEK CEN JABŁEK

Mimo przyspieszenia sprzedaży zagranicznej jabłek przeciętne ceny w eksporcie systematycznie malały. Wysoka podaż jabłek (wysokie zapasy i wzrost produkcji) spowodowała, że przeciętna cena skupu jabłek (za MRiRW) we wrześniu wyniosła 1,00 zł/kg i była niższa o 44% r/r. W takiej samej skali zmalały ceny jabłek do przetwórstwa. Na uwagę zasługuje natomiast istotny wzrost cen malin do mrożenia, warunkowany niską podażą w kraju i zmniejszonymi dostawami z Serbii.


www.e-sadownictwo.pl