Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021

Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021

Podczas Światowego Dnia Żywności – 16 października 2019 roku – Sekretarz Generalny ONZ António Guterres ogłosił zwołanie Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w drugiej połowie 2021 roku.

Szczyt organizowany jest w ramach Dekady Działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Celem szczytu jest zapoczątkowanie nowych, śmiałych inicjatyw, które pozwolą na osiągnięcie postępu w realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju. 
Szczyt ma obudzić świat zwracając uwagę na fakt, że wszyscy musimy współpracować nad zmianą sposobu produkcji i konsumpcji żywności, tak aby zagwarantować potrzebującym – w granicach możliwości – wystarczająco bezpieczną, o odpowiednich wartościach odżywczych i przystępną cenowo żywność. Ten szczyt jest skierowany do wszystkich ludzi na całym świecie, a wypracowane rekomendacje będą wymagały podjęcia, przez każdego z nas, działań na rzecz zmiany światowych systemów żywnościowych.
W ramach przygotowań do Szczytu zostały opracowane następujące ścieżki działań:

  1. Zapewnienie dostępu do bezpiecznej i odżywczej żywności.
  2. Przejście do wzorców zrównoważonej konsumpcji.
  3. Zwiększanie produkcji korzystnej dla przyrody.
  4. Rozwój godziwych źródeł utrzymania. 
  5. Budowanie odporności.

Polska dołączyła do zespołu realizującego działania w ramach pierwszej ścieżki – Zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznej i odżywczej żywności, w ramach którego uczestnicy pracują nad obszarami dotyczącymi:

  • promocji zabezpieczenia odpowiedniej ilości żywności – stop głodowi,
  • poprawy dostępu do żywności o odpowiedniej wartości odżywczej, 
  • produkcji bezpiecznej żywności.

W ostatnich miesiącach państwa na całym świecie organizują krajowe dialogi, które stają się możliwością przedyskutowania oraz zwrócenia uwagi na ważne kwestie nie tylko z punktu widzenia danego państwa, ale również całego regionu. Podczas spotkań online omawiane są miedzy innymi zagadnienia związane z marnowaniem żywności, osiągnięciem zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, czy też z niedoborami żywności.
Komisja Europejska w ramach przygotowań do Szczytu Systemów Żywnościowych planuje zorganizowanie w czerwcu dwudniowego dialogu z obywatelami Unii Europejskiej na temat marnowania żywności. 
W kontekście realizowanych działań związanych ze szczytem oraz utworzonej Wspólnoty Systemów Żywnościowych właśnie uruchomiona została nowa platforma cyfrowa System żywnościowy w Europie i Azji Środkowej. Głównym celem platformy jest zgromadzenie kluczowych interesariuszy wnoszących wkład w systemy żywnościowe w regionie Europy
i Azji Środkowej oraz zapewnienie im przestrzeni do wymiany informacji, pomysłów oraz do dzielenia się wiedzą na temat kluczowych obszarów polityki regionalnej związanej 
z systemami żywnościowymi. Platforma jest otwarta dla przedstawicieli rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, środowiska akademickiego, grup młodzieżowych, grup kobiet, stowarzyszeń rolników, innych instytucji i grup zajmujących się systemami żywnościowymi, a także zainteresowanych konsumentów, aktywistów i osób fizycznych.
Na oficjalnej stronie internetowej Organizacji Narodów Zjednoczonych można znaleźć więcej informacji na temat działań oraz wydarzeń związanych ze Szczytem Systemów Żywnościowych.

www.gov.pl/ijhars