Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Tarcza osłonowa dla rolnictwa w związku z wojną na Ukrainie

Tarcza osłonowa dla rolnictwa w związku z wojną na Ukrainie

W dniu 13 marca br. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański skierował pisma do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w sprawie tarczy osłonowej dla rolnictwa w związku z wojną na Ukrainie.

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników  Indywidualnych „Solidarność” podtrzymuje żądania dotyczące wstrzymania wprowadzania tzw. „Zielonego Ładu”, którego naszym zdaniem, skutkiem będzie między innymi likwidacja rolnictwa rodzinnego, przemysłu i ogromnych kosztów dla gospodarstw domowych  w Polsce  i całej Unii Europejskiej.

W dalszym ciągu domagamy się  natychmiastowego wstrzymania niekontrolowanego importu płodów rolnych i artykułów spożywczych głównie z Ukrainy i Rosji, na teren Unii Europejskiej szczególnie Polski oraz przywrócenie ochrony unijnego rynku na zasadach obowiązujących przed napaścią Rosji na Ukrainę.

Bezcłowy import niszczy polskie rolnictwo, szczególnie towarowe gospodarstwa rodzinne. Nie wspiera potencjału obronnego Ukrainy, a jedynie przynosi krociowe zyski pochodzące z nieuczciwej konkurencji międzynarodowym korporacjom. Skutecznie niszczy również zrodzoną po wybuchu wojny przyjaźń między narodami polskim i ukraińskim.

Aktualna sytuacja rolnictwa w naszym kraju, będąca głównie efektem błędnej polityki Unii Europejskiej niezgodnej z dotychczasowymi zasadami Wspólnej Polityki Rolnej, wymaga zdecydowanych działań osłonowych, podobnych do działań podjętych w celu ratowania podmiotów gospodarczych przed skutkami Covid-19.

Domagamy się natychmiastowego wprowadzenia „tarczy wojennej w rolnictwie i jego otoczeniu”,  podtrzymującej żywotność ekonomiczną gospodarstw poszkodowanych w wyniku nieodpowiedzialnej polityki Unii Europejskiej i państwa polskiego po wybuchu wojny.

Szacujemy, że  wartość pomocy powinna wynosić ok. 15 mld euro, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.” – napisał Przewodniczący Związku w przekazanym stanowisku.

www.e-sadownictwo.pl