Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Towary pochodzenia roślinnego – dostęp do rynku krajów trzecich

Towary pochodzenia roślinnego – dostęp do rynku krajów trzecich

Wymagania fitosanitarne ustalane są przez kraje trzecie z uwzględnieniem ryzyka fitosanitarnego, które jest związane z występowaniem określonych organizmów szkodliwych w zależności od rodzaju importowanego materiału roślinnego (np. rośliny przeznaczone do sadzenia, owoce, warzywa, produkty przetworzone).

W zależności od kraju eksportu rozróżniamy różne procedury w uzyskaniu dostępu do rynku. Spośród krajów trzecich, które posiadają najbardziej restrykcyjny system w dostępie do rynku tzw. system zamknięty, w ramach którego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny zagrożenia agrofagiem przed eksportem, Polska uzyskała dostęp do następujących krajów/produktów:

Kraj WYMAGANIA FITOSANITARNE
Kanada OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Chiny OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Wietnam OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Indie OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Kostaryka OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Tajlandia OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Kolumbia OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Izrael OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Meksyk ZIARNO ZBÓŻ – PSZENICA KONSUMPCYJNA

Szczegółowych informacji na temat wymagań fitosanitarnych w eksporcie udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

www.piorin.gov.pl