Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Trwa wypłata nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

Trwa wypłata nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

ARiMR wypłaca nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów jabłek. Do 26 sierpnia br. z tego tytułu trafiło do sadowników 25,6 mln zł.

Od 2 maja do 30 czerwca 2022 r. wnioski o przyznanie wsparcia w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza” mogli składać producenci jabłek. ARiMR zarejestrowała ponad 2,4 tys. takich wniosków na łączną kwotę ok. 59,36 mln zł.  Wynikająca z nich ilość owoców to ok. 198 tys. ton.

Agencja prowadzi weryfikację złożonych wniosków, a od początku lipca 2022 r.  rozpoczęła również wypłatę tej pomocy. Do 22 sierpnia do producentów jabłek trafiło 15,5 mln zł.

Pomoc skierowana była do producentów jabłek deserowych II klasy, którzy nie sprzedali ich z powodu ograniczonych możliwości eksportowych, i którzy w okresie od 2 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. dostarczyli niesprzedane owoce do zakładów przetwórczych, które zgłosiły się do udziału w tym mechanizmie. Maksymalna ilość owoców objęta tym dofinansowaniem wynosi 200 tys. ton.

www.gov.pl/arimr