Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > UE planuje zdecydowane działania dotyczące zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw

UE planuje zdecydowane działania dotyczące zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw

Aż 80 proc. towarów będących przedmiotem handlu przechodzi przez globalne łańcuchy dostaw. Oznacza to, że przy odpowiednim zarządzaniu łańcuchy dostaw mogą stać się jedną z najważniejszych dźwigni dla firm, pomagając im wywierać pozytywny wpływ na świat – czytamy na PwC Retail Platform.

Łańcuchy dostaw pozostają bardzo podatne na kwestie społeczne i środowiskowe. Jak wskazują eksperci PwC, jest tak ze względu na kilka czynników, z których kluczowe to: brak wglądu we wszystkie poziomy dostawców, złożona interpretacja wymagań, wewnętrzne i zewnętrzne zależności danych oraz pojawiające się nieprzewidziane ryzyka związane z łańcuchem dostaw.

Ostatnie miesiące były okazją do zaobserwowania, jak zarówno UE, jak i wybrane państwa członkowskie próbują sprostać tym kluczowym wyzwaniom, przyjmując nowe zasady należytej staranności ograniczające ryzyko środowiskowe i pracownicze w łańcuchach dostaw.

W życie wchodzą nowe przepisy. Co to oznacza dla biznesu?

PwC Retail Platform donosi, że Wielka Brytania, Francja, Holandia, Norwegia i Austria należą do państw, w których obowiązują już przepisy regulujące procedury należytej staranności w zakresie praw człowieka. Niemcy, wprowadzając ustawę o łańcuchu dostaw “German Supply Chain Act”, również dążą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie, przyspieszenia zielonej transformacji i ochrony praw człowieka.

W drodze są już kolejne zmiany legislacyjne. 1 czerwca zarządzanie łańcuchem dostaw i związane z nim wyzwania znalazły się w centrum uwagi, kiedy to Członkowie Parlamentu Europejskiego przedstawili swoje ostateczne stanowisko dotyczące unijnej dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).

Dalsze działania skupiające się na właściwym dopracowaniu zakresu tej dyrektywy stanowią kamień milowy w zapewnieniu, że przedsiębiorstwa będą wdrażać proces należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska w swoich łańcuchach wartości. Jednak treść tego dokumentu jest równie ważna jak i sam fakt jego ustanowienia.

Nadchodząca dyrektywa UE obejmie szeroki zakres firm

Eksperci PwC wskazują, że kluczowe jest jak najściślejsze dostosowanie obowiązków do istniejących międzynarodowych standardów należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju – Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka (UNGPs) oraz Zasad OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).

Nowa dyrektywa będzie miała zastosowanie nie tylko do  firm z siedzibą główną lub prowadzących działalność w UE. Będzie miała również wpływ na ich partnerów biznesowych i inne firmy w łańcuchach wartości działających na kluczowych rynkach poza UE.

www.wiadomoscihandlowe.pl