Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijne zasady dotyczące zrównoważonych surowców

Unijne zasady dotyczące zrównoważonych surowców

Komisja Europejska udostępniła najnowszy dokument dot.”Unijnych zasad dotyczących zrównoważonych surowców” (przetłumaczony najęzyk polski).

Opracowaniezawiera dobrowolne, nieobowiązkowe najlepsze praktyki w zakresieprzetwarzania i wydobycia surowców w Europie pod względem wynikówspołeczno-środowiskowych i gospodarczych.