Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijny eksport ZSJ

Unijny eksport ZSJ

Według danych Eurostatu w pierwszych trzech miesiącach sezonu 2016/2017 eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Unii Europejskiej na rynki trzecie ukształtował się na poziomie 29,1 tys. t, co oznacza, że zwiększył się o 35% w relacji rocznej. W mniejszym stopniu wzrósł natomiast eksport wewnątrzunijny. Ocenia się, że w omawianym okresie wyniósł on 107,4 tys. t, co oznacza, że był o 8% większy niż w roku ubiegłym.

W największym stopniu na wzrost pozaunijnego eksportu ZSJ wpłynęło znaczne zwiększenie wolumenu eksportu do Stanów Zjednoczonych, które są głównym odbiorcą tego produktu z Unii.  W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w pierwszych trzech miesiącach bieżącego sezonu eksport zwiększył się o 120%, do poziomu 12,8 tys. t.  Przyczyną tak znacznego wzrostu wywozu ZSJ do Stanów Zjednoczonych był m.in. mniejszy odsetek jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w tym kraju i związany z tym wzrost popytu importowego na ZSJ, a także większa konkurencyjność cenowa unijnych producentów, w stosunku do chińskich oferentów.

Źródło: AgroTydzień z dnia 17.01.2017 roku