Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijny handel zagraniczny jabłkami w sezonie 2015/2016

Unijny handel zagraniczny jabłkami w sezonie 2015/2016

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że unijny eksport jabłek w sezonie 2015/2016 wyniósł 1,59 mln t i był o 11% niższy niż w sezonie 2014/2015.

Niemniej, na dość znaczący spadek sprzedaży w skali UE miała wpływ przede wszystkim ograniczona sprzedaż jabłek przez Litwę – głównie poprzez mniejsze dostawy na Białoruś. Wynikało to ze zmian struktury sprzedaży jabłek z Polski, dla których Litwa w sezonie 2014/2015 była jednym z głównych rynków zbytu.

Do spadku eksportu w skali Unii przyczyniła się również niższa sprzedaż jabłek z Włoch (-9%) oraz Francji (-8%).

Największym odbiorcą jabłek z UE w sezonie poprzednim była Białoruś. Niemniej, łączna sprzedaż do tego kraju z UE-28 zmniejszyła się w relacji rocznej o 21% do 564 tys. t.

Wzrosły natomiast, dość istotnie (+35%) dostawy do Egiptu (drugi odbiorca jabłek z UE-28) do 253 tys. t czy też Arabii Saudyjskiej (+27%) do 80 tys. t przy jednoczesnym spadku eksportu do Algierii o 44% do 89 tys. t.

Polska była największym unijnym dostawcą jabłek na rynki trzecie w minionym sezonie (2015/2016) z udziałem na poziomie blisko 38%. Wolumen eksportu z Polski na rynki pozaunijne zwiększył się o 21% do 603 tys. t. Był jednak o 29 i 39% niższy niż odpowiednio w sezonach 2013/2014 i 2012/2013. Wzrost odbywał się przy znacznym zmniejszeniu dostaw do UE (głównie do Niemiec, Litwy i Łotwy). Przyczyną wzrostu sprzedaży jabłek były zdecydowanie większe dostawy jabłek z Polski na Białoruś. Wyniosły one 423 tys. t, i były o 46% wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego.

Wysoką dynamiką wzrostu charakteryzował się eksport jabłek do Serbii (+85% do 37,5 tys. t), Egiptu (+149% do 25,6 tys. t) czy też Norwegii (+47% do 7,1 tys. t).

Nie zwiększyła się liczba odbiorców zagranicznych do których Polska wysyłała jabłka. W sezonie było to 78 krajów (łącznie z krajami UE) w porównaniu do 80 w sezonie poprzednim.

O zwiększeniu dynamiki sprzedaży jabłek z Polski na rynki trzecie zadecydowała przede wszystkim znacznie wyższa r/r sprzedaż jabłek w drugim kwartale 2016 r. Wyniosła ona nieco ponad 290 tys. t i była o 82% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszych trzech kwartałach sezonu 2015/2016 (lipiec 2015 – marzec 2016) eksport był o 8% niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przyspieszenie dynamiki sprzedaży z Polski na rynki trzecie było jednak w mniejszym stopniu konsekwencją wzrostu popytu na rynkach zewnętrznych, a w większym, spadku cen jabłek w eksporcie z Polski. Z danych statystyki unijnej wynika, ze średnia cena wyeksportowanego jabłka z Polski w drugim kwartale 2016 r. na rynki pozaunijne wynosiła 0,26 euro/kg i była o 22% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Źródło: AgroTydzień z dnia 13.09.2016 roku