Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijny rejestr stosowania pestycydów ma ruszyć od 2028 r.

Unijny rejestr stosowania pestycydów ma ruszyć od 2028 r.

Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie statystyk dotyczących nakładów i produkcji rolnej (SAIO). Jest ono ważne dla rolników, ponieważ będzie generować coroczną rejestrację stosowanych środków ochrony roślin. Rejestr ma ruszyć od 2028 r. Dokładne przepisy są jeszcze doprecyzowywane.

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE uzgodniły kształt rozporządzenia w trakcie czerwcowych rozmów trójstronnych. Jak podaje serwis Agrarheute, powinno ono wejść w życie 1 stycznia 2025 r., ale pierwsze dane dotyczące ochrony roślin będą rejestrowane od 2026 r. Z kolei od 2028 r. dane powinny być zbierane corocznie i publikowane od 2030 roku.

Za gromadzenie danych mają odpowiadać krajowe urzędy statystyczne. W okresie przejściowym będą wspierani finansowo z funduszy unijnych.

– W przyszłości komercyjni użytkownicy środków ochrony roślin będą musieli wprowadzać dane w sposób uniwersalny do rejestrów elektronicznych. Aby uniknąć wyższych kosztów dla rolników i przepisów krajowych, zdaniem parlamentu, w rozporządzeniu powinny znaleźć się „odpowiednie klauzule ochronne” – podał serwis.

www.farmer.pl