Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijny rynek jabłek 2018-2030

Unijny rynek jabłek 2018-2030

Jak czytamy w opublikowanym przez Komisję Europejską przeglądzie dotyczącym perspektywy dla rynku jabłek w okresie 2018-2030:
Oczekuje się, że zmniejszenie powierzchni produkcyjnej w połączeniu ze wzrostem wydajności doprowadzi do ustabilizowania produkcji jabłek w UE (szczególne znaczenie będzie mieć tu Polska).

Jak czytamy produkcja jabłek w sezonie 2018/2019 w UE osiągnie poziom 12,7 miliona ton, który jest podobny do poziomu z ostatnich pięciu lat.

Cztery państwa członkowskie (Polska, Włochy, Francja i Niemcy) stanowią prawie 70% produkcji jabłek w UE. Unia Europejska zaraz po Chinach (50% światowej produkcji) jest drugim światowym producentem jabłek z udziałem 13%.

Oczekuje się, że do 2030 r. produkcja jabłek w Unii Europejskiej ustabilizuje się na poziomie około 12,4 mln t, nawet jeśli wydajność ma wzrosnąć o 9% w 2030 roku w porównaniu do ostatniej pięcioletniej przeciętnej średniej.

Pozytywny wpływ na produkcję jabłek zostanie w dużej mierze zrównoważony przez spadek powierzchni sadów jabłoniowych (-10% w 2030 r., w porównaniu do 2018 r.), w szczególności w Polsce, w której sady jabłoniowe prawdopodobnie przejdą dalszą restrukturyzację.

Głównym kierunkiem tej restrukturyzacji jest karczowanie starych sady. Niektóre z nich zostaną zastąpione nowymi odmianami dostosowanymi do nowych preferencji konsumentów i nowych metod produkcji. Mowa tutaj w szczególności o odmianach, które wcześniej były przeznaczone na rynek rosyjski to one prawdopodobnie zostaną zastąpione odmianami, które pomogą znaleźć nowe rynki zbytu.

Konsumpcja:

W nadchodzącej dekadzie spodziewany jest nieznaczny wzrost spożycia owoców i warzyw, głównie ze względu na walory zdrowotne jak i rosnącą dostępność tych produktów na rynku np. na stacjach benzynowych czy w snack-barach. Jednak jak czytamy konsumpcja świeżych jabłek nie będzie raczej podążać za tym trendem gdyż konsumenci faworyzują nowe smaki i łatwe/wygodne do spożycia produkty (wstępnie pocięte) takie jak owoce tropikalne czy owoce jagodowe, które są regularnie oferowane na półkach supermarketów obok jabłka. Jednak głównym dostępnym owocem zimą pozostaną jabłka (dzięki rozwojowi nowych odmian o wyższej jakości).

Po ostatnich ośmiu latach, w których konsumpcja świeżych jabłek spadała o 1% rocznie, spożycie jabłek do 2030 roku powinno utrzymać się na stabilnym poziomie około 13,2 kg na mieszkańca.

Eksport jabłek:

W 2018/2019 wywóz świeżych jabłek z UE powinien osiągnąć taką samą wartość/poziom jaki odnotowano przed rosyjskim embargo.

Sektor po wprowadzeniu embargo w 2014 r., starał się znaleźć alternatywne rynki częściowo rekompensujące stratę rosyjskiego rynku, który stanowił ok. 40 % wywozu jabłek z UE i 33% wartości. W następnych latach oczekuje się dalszego wzrostu unijnego eksportu świeżych jabłek (+3,5% rocznie do 2030) dzięki nowym rynkom eksportowym i zakładanemu zakończeniu rosyjskiego embargo po 2019 r.

Więcej informacji w linku: https://www.sadownictwo.com.pl/unijny-rynek-jablek-2018-2030

Źródło: www.sadownictwo.pl z dnia 10.12.2018 roku