Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Eberharda Makosza w Belsku Dużym

Uroczyste odsłonięcie pomnika prof. Eberharda Makosza w Belsku Dużym

Sadownicy, lokalne władze Belska Dużego oraz Zarząd Towarzystwa Sadów Karłowych – w podziękowaniu za wieloletnią pracę i wysiłek na rzecz sektora – uhonorowali Profesora Eberharda Makosza pomnikiem, który stanął na terenie przy Urzędzie Gminy Belsk Duży. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 23 maja br. Gościem honorowym była małżonka Profesora – Pani Zofia Makosz.

 W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięła Pani Profesor Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach wraz z małżonkiem – dr hab. Pawłem Konopackim. Wśród zgromadzonych nie zabrakło dużej rzeszy sadowników, przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, osób związanych z przetwórstwem, reprezentantów władz lokalnych, firm krajowych i zagranicznych świadczących usługi dla sadowników.

Profesor Eberhard Makosz całe swoje życie poświęcił sadownictwu, które – można to z całą pewnością stwierdzić – było jego pasją i miłością. O sadownictwie i jabłkach można było z Nim rozmawiać w dzień i w nocy, zawsze na wysokim poziomie dyskusji. Profesor wspomagał sadowników na każdym etapie pracy, także wtedy, gdy szukał dla nich nowych rozwiązań, często „wyprzedzających epokę”. Profesor Makosz dążył do tego, aby sadownictwo w Polsce było na wysokim, europejskim, a nawet światowym poziomie. Dla najbardziej aktywnych przedstawicieli branży – wykorzystując swoje liczne kontakty – organizował wyjazdy szkoleniowe, a także przekazywał wiedzę na licznie organizowanych konferencjach i warsztatach. Powołał do życia także Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, któremu wiele lat przewodził.

Pani Profesor D. Konopacka złożyła także wieniec przy pomniku prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka, który stanął kilka lat wcześniej w Błędowie k. Grójca, w największym sadzie Europy.

www.e-sadownictwo.pl