Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Uruchomiono Centrum Badawcze Nawozów

Uruchomiono Centrum Badawcze Nawozów

Instytut Nowych Syntez Chemicznych uruchomił w Puławach najnowocześniejsze w Europie Centrum Badawcze Nawozów. Uroczyście otwarto go 16 października.

– Dzisiaj polska branża nawozowa nie ma sobie równych w Europie. Oferujemy jej zupełnie nowe rozwiązania i dlatego powstało Centrum Badawcze Nawozów, które wyposażyliśmy w instalacje i aparatury unikalne na skalę światową. – mówił podczas otwarcia inwestycji prof. Cezary Możeński, dyrektor w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

W Centrum Badawczym Nawozów opracowywane będą innowacyjne formuły nawozowe do wdrożenia na szeroką skalę przemysłową. Inwestycja objęła budowę wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego do prowadzenia badań nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych oraz częściową modernizację istniejących zasobów badawczych. Nowa jednostka Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, o budżecie ponad 25 mln zł, powstała dzięki finansowaniu Unii Europejskiej.

– Za największe osiągnięcie XX wieku uznaje się wymyślenie nawozów sztucznych. To wg uczonych, najbardziej przełomowy wynalazek, dzięki któremu mogliśmy wyżywić aż tyle ludności na świecie. Otwarcie Centrum Badawczego Nawozów oznacza zatem, że uczestniczymy tutaj w Puławach w czymś naprawdę niezwykłym. Gratuluję – powiedział  gość honorowy uroczystości prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Instytut jest w tej części Europy jedynym ośrodkiem zajmującym się badaniami nawozów na skalę przemysłową oraz jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, który bada i produkuje katalizatory. Wdrożenia Instytutu stosowane są obecnie we wszystkich wiodących zakładach chemicznych w Polsce. W ciągu ostatnich sześciu lat Instytut podwoił swoje przychody z 37 do 90 mln zł, zainwestował ponad 120 mln zł, a rok 2015 pod względem przychodu, jak podaje Cezary Możeński,  może osiągnąć rekordowy pułap. – Centrum Badawcze pokazuje jak konsekwetnie realizujemy zakładane sobie plany i jak szybko się rozwijamy – podkreślił dyrektor Możeński.

Oprócz Centrum Badawczego Nawozów w puławskim Instytucie uruchomiono w ostatnim czasie kilka innych, nowoczesnych i bardzo specjalistycznych laboratoriów: Laboratorium Wysokich Ciśnień, Instalację pilotową do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrącanych, Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej, Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych i Laboratorium Związków Bioaktywnych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wszystkie te jednostki charakteryzują się unikalnymi na skalę światową aparaturami laboratoryjnymi.

***
Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest Instytutem Ministerstwa Gospodarki dedykowanym wielkiej syntezie chemicznej, a w szczególności przemysłowi nawozowemu. INS prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu specjalistycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry wyposażonej w nowoczesną infrastrukturę badawczą. Wszystko to przy zachowaniu sprawdzonych, wysokich standardów co do metod i procedur badawczych, w ścisłej współpracy z przemysłem. Atutem INS jest umiejętność prowadzenia badań bezpośrednio na instalacjach przemysłowych. Instytut współpracuje ze wszystkimi zakładami nawozowymi w Polsce oraz z wieloma zagranicznymi. O pomyślnych wynikach tej współpracy świadczy m. in. sprzedaż licencji do Rosji, Niemiec, Bułgarii, Czech, Chorwacji, na Ukrainę, Białoruś i Węgry. Jeszcze szersze grono odbiorców mają katalizatory – 18 krajów, w tym Kolumbię, Chile i USA.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 19.10.2015 roku