Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Uzbekistan zacieśnia współpracę gospodarczą z Unią Europejską – szansa dla Polski

Uzbekistan zacieśnia współpracę gospodarczą z Unią Europejską – szansa dla Polski

7 lipca oficjalnie Unia Europejska i Uzbekistan parafowała porozumienie w sprawie wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy (EPCA) – poinformowało Centrum Analityczne Gremi Personal. – Umowa zostanie podpisana podczas zbliżającej się w tym roku wizyty prezydenta Shavkata Mirziyoyeva w Brukseli. Nowe porozumienie tworzy pełnoprawny mechanizm kompleksowej współpracy między Uzbekistanem a UE.

Uzbekowie są atrakcyjnymi pracownikami dla polskich pracodawców, w tym sadowników, mogą oni zastąpić Ukraińców, którzy wrócili na front za ojczyznę. Ich normalnym krajem emigracji zarobkowej była dotąd Rosja, zamknięta obecnie z powodu sankcji. Umowa może zatem otworzyć nowe drogi w sferze zatrudnienia, czego najbardziej obecnie potrzebuje polska gospodarka.

EPCA zastępuje obecną umowę o partnerstwie i współpracy między Uzbekistanem a UE z 1996 r. i ma przenieść stosunki gospodarcze jakościowo nowy poziom, została bowiem uzupełniona o nowe kwestie dotyczące współpracy inwestycyjnej, handlu towarami, usługami i własnością intelektualną zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu. W obliczu najazdu Rosji na Ukrainę, ważne jest, że w umowie zawarte zostały również kwestie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, azylu i zarządzania granicami, zwalczania nielegalnej migracji, przestępczości zorganizowanej i korupcji, zwalczania terroryzmu.

Bardzo ważny jest zapis o zwalczaniu nielegalnej migracji i korupcji, ponieważ w chwili obecnej rekrutacja w krajach typu Uzbekistan czy Kazachstan wiąże się z wieloma wyzwaniami – oprócz barier administracyjnych, czyli wielomiesięcznego oczekiwania na takiego pracownika i duży odsetek odmów wiz, poważnym problemem jest nielegalna migracja, handel ludźmi i wysyp niesprawdzonych agencji pośrednictwa pracy, które oszukują ludzi, przez co rekrutacja w tych krajach jest obarczona dużym ryzykiem i niepewnością. 

– Dążymy do tego żeby rekrutacja była na takim samym poziomie jak rekrutacja pracowników z Ukrainy, teraz dodatkowo rozszerzamy naszą usługę na inne kraje Azji Środkowej. Mamy ambicję, żeby stworzyć tam podobną  infrastrukturę rekrutacyjną. – poinformowała Agencja Gremi Personal.

www.e-sadownictwo.pl