Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > W Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności. Polska europosłanka na jego czele

W Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności. Polska europosłanka na jego czele

W Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności (EFF – European Food Forum). Pięciu europosłów założycieli (Róża Thun z EPL, Clara Aguilera (S&D), Irene Tolleret (Renew Europe), Asim Ademov (EPP) oraz Brando Benifei (S&D) podpisało dzisiaj statut organizacji. Celem EFF jest inicjowanie publicznej debaty oraz szukanie rozwiązań zmierzających stworzenia skutecznej i sprawiedliwej polityki żywnościowej.

Polka na czele organizacji

Na czele organizacji stanie Europosłanka z Krakowa Róża Thun, która zajmuje się kwestiami podwójnej jakości produktów w Komisji Rynku Wewnętrznego. Europejskie Forum Żywności ma skupiać decydentów politycznych, wszystkie podmioty zaangażowane w system produkcji i dystrybucji żywności, organizacje pozarządowe, naukowców i uczelnie, w szukaniu rozwiązań na wyzwania istniejące w systemie produkcji żywności.

Cel: szukanie dobrych rozwiązań w złożonym systemie

Inicjatywa pięciu europosłów stawia za cel, poprzez poszerzony dialog, uporanie się z wieloma współczesnymi wyzwaniami w sektorze żywnościowym. Chodzi o kompleksowe podejście do kwestii systemu, który obejmuje takie zagadnienia jak: ochrona praw konsumentów, zdrowie, bezpieczeństwo i jakość żywności, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, polityka rolna oraz gospodarczy rozwój sektora.

Wsłuchać się dokładniej w opinie i pomysły

Europejskie Forum Żywności jest otwarte dla wszystkich podmiotów związanych z szeroko rozumianą polityką żywnościową w UE – od europosłów, rolników i ich zrzeszeń, firm produkujących żywność zaczynając, kończąc na firmach dystrybuujących żywność, europejskich i krajowych stowarzyszeniach i organizacjach sektorowych.

Jak dołączyć ?

Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w działalność Europejskiego Forum Żywności mogą już od dzisiaj wysyłać zgłoszenia do sekretariatu Forum .

10 grudnia br. odbędzie się w Parlamencie Europejskim wydarzenie inaugurujące działalność Forum. Więcej informacji nt. tego spotkania będzie wkrótce dostępne na stronie www.europeanfoodforum.eu i w sekretariacie Forum. 

Jakość żywności – problem jak najbardziej realny

Wg szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską z inicjatywy Europosłanki Róży Thun, 9% porównywalnych produktów różniło się składem chociaż opakowanie były identyczne. Natomiast kolejne 22% produktów o różnym składzie miało podobne opakowania. Wg badań przeprowadzonych przez UOKIK, aż 30 % konsumentów wierzy, że istnieją różnice w jakości żywności w Polsce i krajach zachodnich. Polski regulator także przeprowadził swoje badania wg których istotne różnice dotyczyły m.in.: czipsów Crunchips, serków Almette z ziołami, czekolady Milka z orzechami i napojów Lipton Ice Tea Peach lub FuzeTea.

O Forum założyciele:

Róża Thun (Grupa EPL, Polska)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych stron do przyłączenia się do nas i wspólnego omówienia jednego z najciekawszych tematów dla obywateli UE. Europejskie Forum Żywności, będzie wyjątkową platformą do omawiania kwestii związanych z polityką żywnościową ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Naszą ambicją jest kształtowanie debat politycznych wokół zrównoważonej produkcji żywności, ochrony konsumentów, jakości żywności i ochrony środowiska.

Clara Aguilera (S&D, Hiszpania)

Europejskie Forum Żywności zaczyna się dziś jako forum debaty dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w kwestie związane z żywnością w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jako członek-współzałożyciel chciałbym także zwrócić uwagę na wrażliwe sektory rybołówstwa, które są podstawowymi podmiotami działającymi na rynku spożywczym w Europie – i których nie można pominąć w debatach na temat tej platformy.

Irène Tolleret (Renew Europe, Francja)

Z pewnością będzie to bardzo przydatna platforma do owocnej wymiany ze wszystkimi operatorami łańcucha żywnościowego na temat najważniejszych wyzwań na nadchodzące lata. Nowe polityki przewidziane przez Komisję Europejską, głównie tak zwany „zielony ład”, oraz przyszła zrównoważona polityka rolna i żywnościowa z pewnością przyciągną naszą uwagę. Mam nadzieję, że nowe Forum Żywności pozwoli nam wzbogacić dyskusje ze wszystkimi zainteresowanymi sektorami na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym na temat najlepszych rozwiązań na ich przyszłość

Asim Ademov (PPE, Bułgaria)

„Europejskie Forum Żywności wypełnia istniejącą lukę w debacie politycznej w PE. Jeśli chcemy lepszej wspólnej polityki rolnej, powinniśmy lepiej słuchać potrzeb naszych rolników i konsumentów. W końcu wszyscy chcemy bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej ekologicznie i po przystępnej cenie. Jesteśmy to winni naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom. Jako członek komisji AGRI i CULT przyłączam się do EFF z misją – zaangażowania większej liczby młodych ludzi w wielkie wyzwanie związane z przekształceniem naszych systemów rolno-spożywczych.

Brando Benifei (S&D, Włochy)

Potrzebujemy Europejskiego Forum Żywności, aby omówić podejście polityczne do sektora rolno-spożywczego, które jest korzystne dla konsumentów, rozwoju biznesu oraz europejskiego rolnictwa i rybołówstwa. Uważam, że model forum przetestowany w innych sektorach, takich jak Forum Internetowe, jest bardzo skutecznym sposobem umożliwiającym otwartą dyskusję na nowe tematy. Europejski sektor rolno-spożywczy jest światowym liderem pod względem jakości, zrównoważonego rozwoju, tradycji, a to zasługuje na aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. ”

 

Europejskie Forum Żywności w skrócie:

Misja

Europejskie Forum Żywności jest nowym niezależnym, bezstronnym forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów żywnościowych między posłami do Parlamentu Europejskiego, decydentami, podmiotami łańcucha dostaw żywności, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, badaczami, środowiskiem akademickim i inne instytucje publiczne. Europejskie Forum Żywności  sam nie zajmuje stanowiska w konkretnych kwestiach politycznych.

Kluczowe cele

• Stawić czoła wyzwaniom i nowym trendom związanym z transformacją systemu żywności w UE, w tym tematy takim zagadnieniom jak ochrona konsumentów i zdrowie publiczne, jakość i bezpieczeństwo żywności, zmiany klimatu, rolnictwo, rybołówstwo, produkcja i wzrost gospodarczy

• Słuchać uważniej i szybciej reagować na obawy i aspiracje europejskich konsumentów

• Wykorzystać zbiorową inteligencję podmiotów w systemie żywnościowym, aby przejść do wspólnej polityki żywnościowej.

Więcej informacji:

Biuro Europejskiego Forum Żywności:

Biuro Europosłanki Róży Thun w Krakowie: tel. + 12 428 29 29, + 48 797 185 759,