Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > W Holandii coraz mniej sadów jabłoniowych

W Holandii coraz mniej sadów jabłoniowych

Od 2012 roku to gruszki niepodzielnie dominują w holenderskim sadownictwie. Chodzi zarówno o obszar upraw i całkowite plony. Od lat natomiast wyraźnie spada (i najprawdopodobniej nadal będzie spadał) obszar uprawy jabłoni.

Jabłonie

Powierzchnia uprawy jabłoni w Holandii zmniejszyła się aż o 85% od 1950 roku. Przez wiele lat obszar ten był znacznie większy niż obszar uprawy grusz. Sytuacja zmieniała się w 2012 roku. Co ciekawe pomimo tak znaczącego spadku areału sadów w kraju, zbiory w 2022 roku były tylko o 6% niższe niż w 1950. W latach 90-tych dochodziły niemal do 600 tysięcy ton.

Jest to oczywiście zasługa coraz bardziej intensywnej produkcji, poprzez wprowadzanie nowych podkładek i bardziej wydajnych odmian. Statystycznie, średni plon z hektara wynosił w 1950 roku 6 ton, a w 2022 – 40 ton. Wzrost wydajności produkcji sprawia, że także w Polsce przy spadku obszaru upraw przez jakiś czas będziemy notowali wzrost produkcji.

Grusze

Powierzchnia gruszek zmniejszyła się o jedną trzecią od 1950 do 2022 roku. Równocześnie plonowanie z hektara jest obecnie ponad dwa razy wyższe. To również zasługa coraz bardziej intensywnej uprawy oraz nawożenia i ochrony. Ponad 70 lat temu średnie plonowanie grusz wynosiło w Holandii 8 ton z hektara, a dziś 35 ton.

Od 1980 roku holenderski Urząd Statystyczny śledzi również średni areał plantatorów jabłek i gruszek. W 1980 roku przeciętny producent jabłek miał sad o powierzchni 3,4 ha, w 2022 roku – 6,5 ha. W przypadku grusz średnia powierzchnia sadu wzrosła z 1,3 ha do 8,7 ha.

www.sad24.pl