Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > W sierpniu i wrześniu br. eksport chińskiego zagęszczonego soku jabłkowego był o 30% wyższy niż przed rokiem

W sierpniu i wrześniu br. eksport chińskiego zagęszczonego soku jabłkowego był o 30% wyższy niż przed rokiem

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas    

Największym producentem jabłek na świecie są Chiny. Wg USDA, w ostatnich 3 latach zbiory w tym kraju kształtowały się na poziomie ok. 41-44 mln t, co stanowiło 54-56% globalnej produkcji.

Chiny są również światowym liderem w produkcji i eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ). W ostatnich 3 sezonach kraj ten produkował ok. 400-558 tys. ZSJ rocznie, z czego  zdecydowana większość kierowana była na eksport. Dla porównania, Polska, która jest drugim największym graczem na rynku ZSJ, w analizowanym okresie produkowała i eksportowała odpowiednio ok. 300-315 tys. t i 270-312 tys. t ZSJ rocznie.

Wg szacunków WAPA z sierpnia br., tegoroczne zbiory jabłek w Chinach będą o 3% wyższe od ubiegłorocznych i mogą przekroczyć  45 mln t. Duża podaż owoców wywiera presję na spadek cen jabłek przemysłowych. IEG Vu podaje, że jeszcze w połowie października br. za surowiec do przetwórstwa płacono w Chinach powyżej 100 USD/t, natomiast na początku listopada ok. 90-95 USD/t. Wg IEG Vu, jeśli ceny jabłek pozostaną w trendzie spadkowym, bądź nawet ustabilizują się na obecnym poziomie, chińscy przetwórcy będą skłonni zwiększać produkcję ZSJ.

Dostępne dane handlowe za 2 pierwsze miesiące bieżącego sezonu 2017/18, tj. za sierpień* i wrzesień br. wskazują na 30-procentowy wzrost wolumenu eksportu w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. W sierpniu Chiny sprzedały za granicę blisko 54,3 tys. t ZSJ (40,4 tys. t rok wcześniej), a we wrześniu 51,3 tys. t (41,2 tys. t rok wcześniej).

Blisko połowa wyeksportowanego towaru trafiła do Stanów Zjednoczonych (48,9 tys. t). Drugim największym odbiorcą koncentratu była Rosja (7,4 tys. t), trzecim RPA (7,4 tys. t), a czwartym Niemcy (6,2 tys. t). Dane nie wskazują na zwiększenie eksportu do UE przez Holandię, jednak wg IEG Vu prawdopodobnie będzie widoczne to w statystykach za kolejne miesiące sezonu.

Ceny chińskiego ZSJ w 2 pierwszych miesiącach bieżącego sezonu kształtowały się na podobnym poziomie, co w końcówce sezonu poprzedniego, tj. ok. 960-970 USD/t fob. Znacznie droższy był wówczas ZSJ z Polski.

Źródło: AgroTydzień z dnia 14.11.2017 roku