Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Większe zapasy gruszek we Francji, mniejsze jabłek

Większe zapasy gruszek we Francji, mniejsze jabłek

Według danych statystycznych francuskiego ministerstwa rolnictwa, w ostatnich dniach października zapasy gruszek we Francji wynosiły 20 tys. ton i były o 19% wyższe niż rok wcześniej, a także o 27% wyższe niż średnie zapasy w latach 2009-2013. Jednocześnie ceny gruszek na francuskim rynku były niższe o 11% od średniej z tych lat – podaje freshplaza.it.

We francuskich komorach przechowalniczych znajdowało się 570 tys. ton jabłek, czyli o 3% mniej niż w 2013 roku. Ceny jabłek były niższe o 12% w stosunku do średniej ceny w ostatnich 5 latach.

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 01.12.2014 roku