Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wielka Brytania tworzy nową sieć związaną z kwestiami bezpieczeństwa żywności

Wielka Brytania tworzy nową sieć związaną z kwestiami bezpieczeństwa żywności

W Wielkiej Brytanii utworzono Brytyjską Sieć Badań nad Bezpieczeństwem Żywności (UK Food Safety Research Network), której celem jest zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych.

Food Standards Agency (FSA) oraz Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) zainwestowały 1,6 mln funtów (2 mln dolarów) w platformę, która zarządzana będzie przez Quadram Institute.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii występuje rocznie 2,4 miliona przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową, których roczny koszt wynosi 9 miliardów funtów (11,1 miliardów dolarów), w tym 6 miliardów funtów (7,4 miliardów dolarów) z nieznanych przyczyn.

Campylobacter i Salmonella powodują największe skutki ekonomiczne, natomiast Listeria ma najwyższy wskaźnik śmiertelności.

Brytyjska Sieć Badań nad Bezpieczeństwem Żywności połączy przemysł, decydentów w dziedzinie żywności i zdrowia oraz środowiska akademickie w zakresie wspólnych priorytetów badawczych w celu ochrony Wielkiej Brytanii przed zagrożeniami przenoszonymi przez żywność. Będzie ona koordynować i finansować międzysektorowe prace i szkolenia, aby sprostać obecnym i pojawiającym się wyzwaniom.

Matt Gilmour, lider grupy Instytutu Quadram i lider sieci, powiedział, że bezpieczeństwu żywności zagrażają zarówno trwałe, jak i nowo pojawiające się zagrożenia.

Przykładem tego zagrożenia są mikroby, które rozprzestrzeniają się w środowisku naturalnym, wśród zwierząt i ludzi, a kontakt z żywnością jest sposobem na przenoszenie patogenów i nowych genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe z rolnictwa” – powiedział.

Wyzwanie polega na przyjęciu zintegrowanego i jednolitego podejścia do tych problemów, począwszy od rolnictwa i środowiska, a skończywszy na produkcji żywności i zdrowiu ludzi, co określa się mianem podejścia “Jedno zdrowie” (ang. One Health). W tym celu musimy współpracować z branżą spożywczą i innymi powiązanymi branżami, aby dzielić się badaniami i innowacjami oraz prowadzić działania szkoleniowe.”

Pomoc w zwalczaniu chorób przenoszonych przez żywność

Członkowie sieci określą obszary badań, które będą miały znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywności w Wielkiej Brytanii, a także podzielą się wiedzą uzyskaną w ramach sieci z zainteresowanymi stronami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

Choroby przenoszone drogą pokarmową są główną przyczyną chorób w populacji Wielkiej Brytanii i stanowią znaczne obciążenie zarówno dla osób zakażonych, jak i dla gospodarki” – powiedział Robin May, główny doradca naukowy FSA.

Sieć zapewni FSA odpowiednie warunki do stawienia czoła wyzwaniom związanym z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową poprzez zgromadzenie ekspertów z rządu, przemysłu i środowisk akademickich w celu zajęcia się bieżącymi i pojawiającymi się problemami związanymi z bezpieczeństwem żywności w Wielkiej Brytanii“.

Melanie Welham, prezes wykonawczy BBSRC, powiedziała, że zatrucia pokarmowe mają duży wpływ na zdrowie ludzi i gospodarkę.

Nowa sieć badawcza UK Food Safety Research Network stanowi namacalną i ekscytującą okazję do nawiązania współpracy między szeregiem ekspertów w celu poprawy naszego zrozumienia chorób przenoszonych przez żywność i określenia nowych sposobów skutecznego przewidywania, zapobiegania, reagowania i odzyskiwania zdrowia po takich chorobach w przyszłości.”

www.foodfakty.pl