Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wniosek do KE w sprawie pomocy dla dotkniętych suszą

Wniosek do KE w sprawie pomocy dla dotkniętych suszą

Były już minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wystąpił z wnioskiem do Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o podjęcie interwencji z budżetu Unii Europejskiej w związku z trudną sytuacją polskich rolników dotkniętych skutkami suszy w uprawach na terenie prawie całego kraju – informuje resort rolnictwa.

Wsparcie z budżetu UE dla polskich rolników, którzy zostali drastycznie dotknięci skutkami suszy umożliwi uruchomienie programu pomocy w kwotach wyższych niż projektowana pomoc wyłącznie z budżetu krajowego.

Na podstawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego, określanych w ramach monitoringu suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej wśród upraw zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych i rzepaku i rzepiku.

Jeśli chodzi o sytuację producentów owoców, to duże zagrożenie suszą rolniczą notowane jest w uprawach krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, w 11 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2240 gminach tj. 90,40% gmin kraju na powierzchni 52,55% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim (od 57,1 do 75,1% gruntów ornych województw).

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw truskawek, notowano ją we wszystkich województwach, przy czym w 11 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2233 gminach tj. 90,11% gmin kraju na powierzchni 50,44% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (od 55,0 do 74,8% gruntów ornych tych województw).

Susza rolnicza występuje również wśród upraw drzew owocowych. Na terenie Polski suszę notowano w 15 województwach na terenie 1437 gmin tj. 57,99% gmin kraju obejmując powierzchnię 18,70% gruntów ornych. W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach. Szczególnie dużą powierzchnię susza w tych uprawach objęła w woj. podlaskim, lubelskim oraz pomorskim (od 36,2 do 43,8% gruntów ornych tych województw).
Źródło: www.mnrol.gov.pl z dnia 20.06.2018 roku