Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wpływy z opłaty cukrowej od napojów spadły w 2023 r. Mamy dane o liczbie podatników i sumie wpłat

Wpływy z opłaty cukrowej od napojów spadły w 2023 r. Mamy dane o liczbie podatników i sumie wpłat

W ubiegłym roku spadły wpływy z tytułu opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. opłaty cukrowej – wynika z danych udostępnionych portalowi wiadomoscihandlowe.pl przez Ministerstwo Finansów. Publikujemy szczegółowe informacje o wysokości wpłat w poszczególnych miesiącach, jak również o liczbie podmiotów odprowadzających ową opłatę.

W 2023 r. suma wpłat z tytułu opłaty od środków spożywczych sięgnęła 1,49 mld zł. To mniej niż rok wcześniej, kiedy wpływy wyniosły niespełna 1,65 mld zł. Z największą sumą wpłat mieliśmy do czynienia w sierpniu ubiegłego roku (prawie 141,3 mln zł), a z najmniejszą – w lutym (ok. 95,7 mln zł).

Spadła także liczba podatników. Przez większość miesięcy 2022 r. oscylowała w okolicach 510-520 podmiotów, a w 2023 r. nie przekroczyła 500. W ubiegłym roku najwięcej podatników odprowadziło opłatę w sierpniu (499), a najmniej w grudniu (tylko 453).

Szczegółowe dane za rok 2022 i 2023, udostępnione portalowi wiadomoscihandlowe.pl przez Ministerstwo Finansówpublikujemy pod artykułem. Są to dane pochodzące z systemu Zefir2.

Czym jest opłata cukrowa i kto ją płaci?

Zgodnie z ustawą, 96,5 proc. wpływów z tytułu opłaty cukrowej oraz dodatkowej opłaty od środków spożywczych stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Wpływy z opłaty w pozostałej części (3,5 proc.) są dochodem budżetu państwa.

Opłata cukrowa płacona jest przez podmioty, które sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej; prowadzą sprzedaż detaliczną napojów jako producent, podmiot nabywający napoje w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importujący napoje spoza UE; albo zamwaiają u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy (obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym).

Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości – zmiennej i stałej. Na każdy litr napoju opłata wynosi: 0,50 zł opłaty stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej, a 0,05 zł opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Oprócz tego napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Opłata nie może przekroczyć 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Niższą opłatą objęto napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, lub będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi. Takie te produkty nakładana jest tylko zmienna część opłaty w wysokości 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Dodatkowa opłata nakładana jest przez organ podatkowy w sytuacji, kiedy zobowiązany do odprowadzenia opłaty podmiot nie zapłaci jej w terminie. Wynosi ona 50 proc. kwoty należnej opłaty.

Plany nowelizacji ustawy

Przypomnijmy, że pod koniec 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazało projekt nowelizacji przepisów o tzw. opłacie cukrowej. Zaproponowano z jednej strony uszczelnienie ustawy, objęcie daniną jednego dodatkowego rodzaju produktów, a z drugiej – wyłączenie z opłaty dwóch typów wyrobów. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r., jednak jak dotąd ustawa nowelizująca obecne przepisy nie została uchwalona.

Opłata cukrowa obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r.

image

www.wiadomoscihandlowe.pl