Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2021 r.

Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępnych na etapie sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów użytku codziennego wykonanych z tworzyw sztucznych.

Kontrolą objęto 212 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 54 podmiotach sprzedaży detalicznej. Nieprawidłowości stwierdzono w 37 partiach (17,5%).
Znakowanie zakwestionowano w 35 partiach (16,5 %). Stwierdzono m.in.: 

  • Brak nazwy/nazwy handlowej produktu.
  • Brak danych identyfikacyjnych podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie wyrobu do obrotu i mającego siedzibę w UE.
  • Pominięcie istotnych informacji dotyczących użytkowania produktu.
  • Brak oznakowania identyfikacyjnego.
  • Niespełnienie obowiązku oznakowania materiałów i wyrobów w języku polskim, w tym także brak pełnego tłumaczenia na język polski.

Nieprawidłowości w zakresie wprowadzania do obrotu stwierdzono w 4 partiach (1,9 %). Stwierdzono m.in.: brak deklaracji zgodności na etapie sprzedaży detalicznej w przypadku wyrobów ceramicznych, jak również w przypadku materiału z tworzywa sztucznego w podmiocie pełniącym rolę użytkownika materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


www.gov.pl/ijhars