Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wykorzystanie dronów w rolnictwie – podpisanie listu intencyjnego

Wykorzystanie dronów w rolnictwie – podpisanie listu intencyjnego

W obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy oraz sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Marcina Horały podpisany został dziś List intencyjny o współdziałaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie wykorzystania w rolnictwie bezzałogowych statków powietrznych (BSP).
Nowe technologie w rolnictwie

– Nowe technologie, techniki cyfrowe sprawiają, że rolnictwo rozwija się coraz szybciej – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Minister zwrócił uwagę na szerokie możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie. – Będą lepsze możliwości np. szacowania strat suszowych czy strat powstałych w wyniku powodzi. Dzięki temu rolnicy będą mieli szybszą ich wycenę, a w konsekwencji szybciej otrzymają odszkodowanie.

– Dzisiejszy dzień, to jeden z takich dni, w których udowadniamy, że mamy i wdrażamy najnowsze rozwiązania – dodał minister Grzegorz Puda.

– Dziś spotykają się dwie polskie specjalności – rolnictwo, co dla wszystkich jest oczywiste, i drony, co już takie oczywiste nie jest – podkreślił sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Marcin Horała.

Wiceminister infrastruktury zwracając uwagę na bardzo wysoką jakość polskiej żywności podkreślił, że równie wysoko oceniana jest pozycja polski w zakresie produkcji dronów. Zwłaszcza w sferze usług wykonywanych za ich pośrednictwem.

 – Najnowsze technologie i polski system koordynacji lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, to ponad 576 mld złotych wartości dodanej do polskiego PKB do 2026 roku – poinformował prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

Dyrektor Generalna KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola podkreśliła znaczenie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych, które wspomagają polskie rolnictwo. Podziękowała za bardzo dobrą i szeroką współpracę pozostałym sygnatariuszom Listu intencyjnego.

Prezes ARiMR Halina Szymańska również podkreśliła znaczenie tak dobrej współpracy i zadeklarowała dalszy aktywny udział największej agencji płatniczej w sektorze rolnym w Unii Europejskiej.

Inicjatywa podpisania Listu

Z inicjatywą podpisania Listu wystąpiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest współpraca służb publicznych w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, w rolnictwie oraz współdziałanie na rzecz rozwoju wsi.

Zastosowanie dronów w rolnictwie

Potencjalne zastosowanie dronów w rolnictwie dotyczy m.in. rolnictwa precyzyjnego, które wymaga najnowszych i możliwie najdokładniejszych technik pomiarowych.

Ponadto te bezzałogowe statki powietrzne mogą być przydatne w uprawach roślin, gdyż dzięki nim gospodarstwo może ograniczać koszty uprawy, przy jednoczesnym zwiększeniu plonów, a co za tym idzie także i zysku.

Drony pozwalają również na tworzenie map, które będą pokazywały znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji danego plonu, dzięki któremu będziemy znali kondycję uprawianych roślin oraz poznamy ich dobowy cykl aktywności.

Rozwój technologii obserwacyjnej i rozwój technologii konstrukcyjnej dronów pozwala na szerokie zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w wielu dziedzinach życia. W szczególności tam, gdzie jest utrudniony dostęp obserwacyjny. Obecnie BSP mają zastosowanie w celach badawczych, naukowych, transportowych, sportowych czy też reklamowych. Obecnie drony w dużej mierze są wykorzystywane do analiz geoprzestrzennych, jak i do monitorowania zagrożeń, np. SMOG, czy powodzie wielkoobszarowe.

www.gov.pl/rolnictwo