Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wyższe ceny skupu porzeczki czarnej

Wyższe ceny skupu porzeczki czarnej

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas

Polska jest największym na świecie producentem porzeczki czarnej. Według danych IERiGŻ w ostatnich trzech latach wysoka podaż tych owoców, przy stabilnym popycie, ciążyła na cenach porzeczki czarnej w skupie, przez co utrzymywały się one na relatywnie niskim poziomie 0,55-0,60 PLN/kg.

 

Według notowań IERiGŻ-PIB (za MRiRW) w drugim tygodniu lipca br. (10-11 VII 2017) przeciętnie za kilogram porzeczki czarnej w skupie płacono 1,16 PLN (loco zakład), czyli o ponad 93% więcej w relacji rocznej i o 16% więcej niż w pierwszym tygodniu lipca br. (3-4 VII 2017).

 

Obserwowany wzrost cen wynika prawdopodobnie z niższej produkcji porzeczki czarnej w porównaniu z poprzednim sezonem. Według oceny KSPCP tegoroczne zbiory mogą być nawet o połowę mniejsze od ubiegłorocznych (125 tys. t). Przyczyną możliwych, niższych zbiorów są straty spowodowane wiosennymi przymrozkami, a także coraz słabsza kondycja krzewów, wynikająca z ograniczania przez producentów nakładów na nawożenie, pielęgnację i ochronę, głównie ze względów ekonomicznych.

 

Warto zaznaczyć, że od początku br., według notowań Foodnews, ceny mrożonej porzeczki czarnej wzrosły o około 40%, jednak nadal utrzymują się na relatywnie niskim poziomie. Z informacji przedstawicieli branży przetwórczej wynika, że zapasy mrożonej porzeczki czarnej, a także koncentratu soku z tych owoców nadal są wysokie, co działa hamująco na wzrost cen owoców w skupie.

 

Jeśli wyższy poziom cen utrzyma się w całym sezonie skupowym, może być to pozytywny sygnał dla producentów porzeczki czarnej w kolejnych latach.

Źródło: AgroTydzień z dnia 18.07.2017 roku