Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wzrósł eksport ukraińskich soków

Wzrósł eksport ukraińskich soków

Ukraina zwiększyła znacznie eksport wyprodukowanych w kraju soków. Stała się eksporterem netto w tej kategorii produktów.

W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. eksport ukraińskich soków przyniósł 54,8 mln USD, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego – 27,9 mln USD. Największym rynkiem zbytu są USA , gdzie trafiło 43% soków, następnie Kanada (14,6% i Austria 13,2%.

Ukraina ma prawo eksportować na teren Unii Europejskiej bez podatków 16 000 ton soków plus dodatkowe 500 t przyznane na lata 2017-20. Te kwoty Ukraina wykorzystała jeszcze w styczniu. Popyt na soki z tego kraju – zwłaszcza jabłkowy i pomidorowy – utrzymuje się nadal.

Piotr Grel
za: agroportal.ua