Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Z przetwórcami owoców i warzyw o problemach branży

Z przetwórcami owoców i warzyw o problemach branży

Są szanse na ograniczenie energochłonności przemysłu przetwórczego owoców i warzyw – to konkluzja z dzisiejszych rozmów wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami branży przetwórczej.

Główne problemy branży

Przedstawiciele sektora przetwórczego owoców i warzyw zwrócili uwagę na najważniejsze problemy z jakimi boryka się branża.

Jednym z podstawowych są koszty produkcji. Mrożenie owoców i warzyw z reguły odbywa się w porze nocnej. W minionym sezonie produkcja odbywała się w skrajnie niekorzystnym okresie najwyższych cen za energię elektryczną.

Kolejna kwestia dotyczyła unijnych regulacji w zakresie opakowań a zwłaszcza ich odzyskiwania. Przedstawiciele branży podkreślali krótki czas do wejścia w życie unijnych wymogów i brakujących jeszcze polskich przepisów w tym względzie.

Następny problem wskazany przez dzisiejszych rozmówców wicepremiera odnosił się do zagadnień dotyczących opłaty cukrowej i zastrzeżeń ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Wskazano także na kwestie dotyczące produkcji jabłek w Polsce i związane z tym zagadnienie sadów sokowych.

Ostatnim poruszanym zagadnieniem była obawa wdrożenia w całej Unii Europejskiej sytemu znakowania żywności Nutri-Score.

Stanowisko resortu

W odpowiedzi na zgłaszane problemy wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił znaczenie możliwości obniżenia kosztów energii poprzez zakładanie spółdzielni energetycznych. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele resortu rolnictwa zwracali uwagę na konieczność dywersyfikacji źródeł energii oraz przygotowania bilansu potrzeb i możliwości pozyskania energii.  Poinformowali jednocześnie, że do końca I kwartału powinien być przedstawiony projekt aplikacji kalkulatora energetycznego, który pozwoli na analizę takiego przedsięwzięcia pod kątem możliwości i opłacalności.

Odnosząc się do opłaty cukrowej szef resortu rolnictwa zapowiedział rozmowy na ten temat z Ministrem Zdrowia.

Wicepremier potwierdził także gotowość wsparcia w zakresie przyspieszenia prac legislacyjnych dotyczących opakowań, choć nie należy ono do kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnośnie sadów sokowych niezbędna jest współpraca sadowników i przetwórców. Badania w tym zakresie prowadzi również Instytut Ogrodnictwa.

Szef resortu rolnictwa opowiedział się także przeciwko rozwiązaniom zawartym w systemie Nutri-Score, który dyskryminowałby polskie produkty na rzecz wysoko przetworzonych.

Współpraca

Przedstawiciele przetwórców owoców i warzyw zadeklarowali daleko idącą współpracę i wsparcie resortu rolnictwa w zakresie opracowań i analiz dotyczących sektora oraz wyrazili zainteresowanie jak najszybszym przepływem informacji dotyczących propozycji nowych rozwiązań.

www.gov.pl/rolnictwo