Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zaczęła obowiązywać nowa opłata za plastikowe opakowania. Już są problemy z interpretacją przepisów, przedsiębiorcy chcą wytycznych od ministerstwa

Zaczęła obowiązywać nowa opłata za plastikowe opakowania. Już są problemy z interpretacją przepisów, przedsiębiorcy chcą wytycznych od ministerstwa

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa opłata od jednorazowych opakowań na żywność i napoje. Wynosi 20 groszy od kubków na napoje, a 25 groszy od pojemników na żywność. Pojawiło się jednak kilka problemów interpretacyjnych.

Jak donosi “Dziennik Gazeta Prawna”, przedsiębiorcy nie wiedzą, czy opłaty, jakie muszą już pobierać od klientów, są z podatkiem VAT. Zastanawiają się także, czy nowa opłata powinna być wykazywana na paragonie razem z napojem lub posiłkiem, czy może jednak osobno.

Przedsiębiorcy mają nadzieję, że Ministerstwo Finansów wyda w tej sprawie wytyczne. Resort nie zdążył tego zrobić przed wejściem w życie nowych regulacji, więc mleko już się rozlało, ale potencjalne szkody da się jeszcze ograniczyć dzięki jasnej instrukcji, jak należy postępować.

Co przewidziano w rozporządzeniu?

Rozporządzenie ustalające wysokość stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami wydane zostało nie przez ministra finansów, lecz ministra klimatu. Opublikowano je dopiero w połowie grudnia 2023 r., a więc niemal w ostatniej chwili.

Zgodnie z rozporządzeniem stawka opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem wyniesie 20 groszy w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczorek.

Ponadto ustalona została opłata w wysokości 25 groszy w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności.

Ta druga, wyższa stawka, dotyczy żywności, która jest: przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos; zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika; oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

Rozporządzenie przewiduje, że stawka dot. pojemników na żywność dotyczyć ma również pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Opłaty wprowadzone zostały na mocy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. W tym akcie prawnym znalazł się przepis, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (ich listę wymieniono w załączniku), będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach.

Ale to nie wszystko. Do pobrania opłaty zobowiązani są również przedsiębiorcy pakujący i oferujący – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w przywołanym załączniku.

Wspomniany załącznik precyzuje, że do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlegających zmniejszaniu stosowania zalicza się: 1) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka; 2) pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest: a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

www.wiadomoscihandlowe.pl