Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zafałszowania żywności – raport sieci UE ds. oszustw rolno-spożywczych za 2020 r.

Zafałszowania żywności – raport sieci UE ds. oszustw rolno-spożywczych za 2020 r.

System pomocy administracyjnej i współpracy ds. oszustw rolno-spożywczych uruchomiono pod koniec 2015 roku. Jest to specjalna sieć, zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) Komisji Europejskiej. Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 r. rutynowe kontrole i audyty dostosowały się do nowej sytuacji, poprzez sprostanie nowym wyzwaniom wynikającym z nowych możliwości oszustw rolno-spożywczych.

349 powiadomień za pośrednictwem systemu AAC-FF w 2020 roku

W ciągu 2020 r. członkowie sieci (kraje członkowskie oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria) przesłali łącznie 349 powiadomień za pośrednictwem systemu pomocy administracyjnej i współpracy Komisji w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych (AAC-FF). Stanowi to 20-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 rokiem. Główne kategorie, których dotyczyły powiadomienia to: tłuszcze i oleje, ryby i produkty mięsne.

Sprawozdanie nie mierzy całkowitej liczby przypadków zafałszowań żywności w UE

Niniejsze sprawozdanie roczne nie mierzy liczby przypadków oszustw w sektorze rolno-spożywczym w UE. Przedstawia działania unijnej sieci ds. oszustw rolno-spożywczych, podkreślając niektóre wnioski o współpracę i dobrowolną wymianę informacji między samymi państwami członkowskimi a Komisją w sprawie podejrzeń o oszustwa w sektorze rolno-spożywczym, a także zawiera cenne przykłady skoordynowanych działań UE.

Cztery główne kryteria rozróżniające oszustwo od niezgodności

Cztery kluczowe kryteria, które pomagają odróżnić oszustwa od niezgodności, kierują państwa członkowskie do wymiany informacji na temat podejrzanych niezgodności i potencjalnych umyślnych naruszeń przepisów UE dotyczących łańcucha rolno-spożywczego:

  1. Naruszenie przepisów UE skodyfikowanych w prawodawstwie UE dotyczącym łańcucha rolno-spożywczego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.
  2. Oszukiwanie klienta poprzez ukrywanie prawdziwej jakości produktu.
  3. Bezpośredni lub pośredni zysk ekonomiczny dla sprawcy.
  4. Intencja: silne podstawy, aby sądzić, że niezgodność nie jest przypadkowa.

Z roku na rok przybywa przypadków zafałszowań żywności

Obserwuje się stały wzrost wykorzystania systemu AAC-FF. W ciągu pięciu lat liczba spraw wygenerowanych każdego roku wzrosła ponad dwukrotnie – ze 157 w 2016 r. do 349 w 2020 r. Niemniej jednak należy podkreślić, że powiadomienia te nie reprezentują wszystkich podejrzanych niezgodności i potencjalnych umyślnych naruszeń przepisów UE, dot. łańcucha rolno-spożywczego i nie wszystkie z nich są potwierdzone jako umyślne. System służy do wymiany informacji dotyczących kwestii transgranicznych, ale odpowiedzialność za monitorowanie tych informacji spoczywa na zainteresowanych państwach członkowskich. Ponadto niniejsze sprawozdanie nie obejmuje wszystkich działań, które państwa członkowskie prowadzą na szczeblu krajowym.

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl