Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zakaz stosowania dwutlenku tytanu

Zakaz stosowania dwutlenku tytanu

Komisja Europejska wprowadziła zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) w żywności.

Dwutlenek tytanu był dopuszczony do stosowania jako barwnik w określonych rodzajach żywności. W 2021 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że nie można już uznawać go za bezpieczny (z uwagi na szereg wątpliwości oraz obawy o genotoksyczność). Komisja Europejska zdecydowała więc o zakazie stosowania dwutlenku tytanu w żywności. 

Żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 7 lutego 2022 r. może być wprowadzana do obrotu do 7 sierpnia 2022 r. Po tej dacie może pozostać na rynku do końca swojej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Po konsultacjach z Europejską Agencją Leków Komisja Europejska zezwoliła jednak na tymczasowe stosowanie dwutlenku tytanu w produktach leczniczych (do czasu opracowania odpowiednich substancji alternatywnych) w celu uniknięcia niedoborów produktów leczniczych, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie publiczne.

www.gov.pl/ijhars