Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zakończenie mechanizmu – 23 czerwca 2022 r. Ostatnim dniem dostaw jabłek do zakładów przetwórczych

Zakończenie mechanizmu – 23 czerwca 2022 r. Ostatnim dniem dostaw jabłek do zakładów przetwórczych

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dzień 23 czerwca 2022 r. jest ostatnim dniem realizacji dostaw jabłek do zakładów przetwórczych w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

W związku z powyższym, dostawy jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” od dnia 24 czerwca 2022 r. nie mogą być realizowane.

W odniesieniu do dostaw zrealizowanych po dniu 23 czerwca 2022 r. nie zostanie przyznana żadna pomoc finansowa określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022, str. 4).

www.gov.pl/arimr