Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zapasy jabłek w kraju

Zapasy jabłek w kraju

Mariusz Dziwulski, BGŻ BNP Paribas

Zapasy jabłek w Polsce na pierwszy dzień kwietnia 2016 r. były aż o 18,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem wynosząc 595 tys. t. W przypadku naszego kraju był to rekordowy poziom, biorąc pod uwagę ten okres. Wpływ na wysokie zapasy jabłek ma niski, w porównaniu z rokiem poprzednim, eksport. W zebranych danych WAPA wynika, że w marcu bieżącego roku upłynniono w Polsce 209 tys. t jabłek tj. o 5,9% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Słaby popyt eksportowy przy wysokiej podaży jabłek wpływa hamująco na ceny. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena jabłek w kwietniu br. w skupie krajowym (liczona na podstawie średniej z notowań tygodniowych) wyniosła 1,03 zł/kg i była o 26% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem i o 2% niższe niż w marcu 2016 r.

Patrząc na wolumen zapasów i pozostały potencjalny okres do handlu jabłkami, aby zapewnić zbyt jabłek deserowych i odwrócić negatywny trend cenowy, w drugim kwartale br. eksport jabłek musiałby zdecydowanie przyspieszyć . Przy dotychczasowej dynamice eksportu wydaje się to być mało prawdopodobne. Możliwe, że większa część jabłek przechowywanych w chłodniach trafi w tym okresie do sektora przetwórczego i zostanie sprzedana po niższych cenach.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii, ocenić można, że dynamika sprzedaży w marcu również nie była  znacząca. Łącznie w monitorowanych przez WAPA krajach UE, w marcu br. rozdystrybuowano 533,5 tys. t jabłek, czyli o 6,7% mniej niż przed rokiem. Najwyższym poziomem zapasów jabłek w Unii Europejskiej charakteryzowały się Włochy. Wolumen ten wyniósł 681 tys. t i był jednak o 3,7% niższy niż przed rokiem. Niemniej, był to drugi, pod względem wysokości, poziom włoskich zapasów jabłek w ostatniej dekadzie.

Źródło: AgroTydzień z dnia 09.05.2016 roku