Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zapasy jabłek w Polsce

Zapasy jabłek w Polsce

BGŻ

Z danych WAPA wynika, że krajowe zapasy jabłek na początku marca ukształtowały się na poziomie 724 tys. t i były „tylko” o 6,5% wyższe niż rok wcześniej. Dla porównania w analogicznym okresie miesiąc wcześniej były aż o 15,8% wyższe w relacji rocznej. W lutym dystrybucja jabłek w kraju wyniosła 292 tys. ton i była o 48% większa w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Do zmniejszenia zapasów przyczynić się mogły zarówno większa konsumpcja jabłek w kraju jak i wysoki eksport do krajów nieunijnych (z wyłączeniem Rosji) oraz wycofanie części produkcji z rynku. Zmniejszenie się zapasów w analizowanym okresie było czynnikiem sprzyjającym wzrostom cen tych owoców w kraju.

Polska była krajem, w którym dynamika spadku zapasów jabłek była największa. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej, lutowa sprzedaż jabłek była nieznacznie wyższa niż przed rokiem – o 2,6%. Mimo tego, zapasy na dzień 1 marca br. w krajach poza Polską wyniosły łącznie 2,143 mln. t i były o 10,7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. (na początku lutego br. relacja ta wyniosła +9,1% r/r). W niektórych krajach takich jak Holandia, Wlk. Brytania czy też Czechy zapasy jabłek były nawet mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Wciąż największymi zapasami jabłek w Unii – o 16,6% wyższymi niż rok wcześniej – charakteryzowały się Włochy – 963 tys. t.

Źródło: AgroTydzień z dnia 07.04.2015 roku