Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zapasy jabłek w Unii Europejskiej

Zapasy jabłek w Unii Europejskiej

BGŻ

Zapasy jabłek w Polsce na dzień 1 grudnia 2014 roku, według danych WAPA, wyniosły 1,47 mln t i były o 223 tys. t wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dynamika wzrostu zapasów r/r zwiększyła się w grudniu 2014 r. do 17,9% z 16,9% szacowanych na początku listopada 2014 r. W stosunku do tego okresu stan zapasów jabłek zmniejszył się o 259 tys. t tj. ilości o 12% większej niż w przed rokiem. Przy prawdopodobnej, znacznej obniżce wolumenu eksportu z Polski w listopadzie, oznaczałoby to, że relatywnie większa ilość jabłek trafiła na rynek krajowy (w tym części do przetwórstwa).

Niemniej jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę odmianową zapasów, zdecydowanie mniej niż przed rokiem rozdystrybuowano jabłek odmiany Idared. WAPA wskazuje, że było to 20 tys. t, w porównaniu do 30 tys. t przed rokiem. Wskaźnik dynamiki wzrostu r/r, jeśli chodzi o tę odmianę, zwiększył się w porównaniu do 1. listopada ub. r. z 12,1% do 16,7%. Mniejszy poziom uwalniania zapasów odnotowano również w przypadku odmiany Jonagold (-20%) a także Red Delicious (-42%).

Wolumenowo wzrost zapasów jabłek r/r w Polsce był największy spośród analizowanych przez WAPA krajów UE. Średnio w prezentowanych krajach Unii Europejskiej grudniowe zapasy jabłek były o 12,5% wyższe niż w roku poprzednim. Najwyższy poziom zapasów w UE został odnotowany we Włoszech. Wynosił on 1,6 mln t i był. o 13,8% wyższy niż przed rokiem. Największą dynamiką wzrostu r/r odnotowano natomiast w Niemczech oraz Belgii – odpowiednio 37 i 39% do 423 i 208 tys. t.

Źródło: AgroTydzień BGŻ  z dnia 12.01.2015 roku