Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zaproszenie do składania propozycji programów promocyjnych

Zaproszenie do składania propozycji programów promocyjnych

Komisja Europejska zaprasza beneficjentów do składania poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową propozycji programów promocyjnych.

Komisja przygotowała dwa zaproszenia – do składania propozycji programów prostych oraz takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Termin składania wniosków

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

W obu zaproszeniach zostały określone m.in.:

  • szczegółowe cele;
  • priorytety tematyczne;
  • harmonogram prac;
  • dostępny budżet;
  • kryteria kwalifikowalności;
  • rodzaje kwalifikujących się działań;
  • przepisy finansowe;
  • procedura składania wniosków.

Strona internetowa, na której można znaleźć więcej informacji oraz poprzez którą można przekazać swoją propozycję programu znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-SIMPLE-2023;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43298664;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

www.gov.pl/rolnictwo