Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zbiory jabłek w UE będą niższe niż prognozowano

Zbiory jabłek w UE będą niższe niż prognozowano

Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek (WAPA) po raz kolejny obniżyło prognozę zbiorów jabłek i gruszek.

Pierwsze szacunki zbiorów jabłek w UE, które zostały opublikowane 3 sierpnia 2023 roku podczas konferencji Prognosfruit, wskazały spadek produkcji jabłek o 3,3% w stosunku do 2022 roku, do 11,4 mln ton. Prognozowano, że zbiory gruszek w UE w 2023 r. będą o 12,9% niższe niż zbiory w 2022 r. i wyniosą 1,75 mln ton.

Prognozę tę opublikowano jeszcze przed rozpoczęciem zbiorów. Tym samym do końca października zbiory mogą być narażone na działanie czynników naturalnych i klimatycznych, mających zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ilość i jakość zbiorów. Historycznie rzecz biorąc, korekty prognoz ograniczały się do niewielkich odchyleń procentowych.

Pierwsze aktualizacje Prognosfruit pokazują, że warunki związane ze zmianami klimatycznymi miały negatywny wpływ na uprawy w ciągu kilku tygodni od opublikowania wstępnych szacunków. Susza, powodzie, grad, ciepłe noce i zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się szkodników w całej UE. W innych przypadkach deszcz i chłodniejsze noce miały pozytywny wpływ odpowiednio na wielkość i kolor w niektórych regionach produkcyjnych.

Jeśli chodzi o ten sezon, choć zbiory jabłek będą trwały jeszcze kilka tygodni, na podstawie wczesnych korekt, zarówno w górę, jak i w dół, WAPA szacuje, że całkowite zbiory jabłek w 2023 r. wyniosą nieco poniżej 11 milionów ton, to o 4% mniej niż pierwotnie prognozowano.

W przypadku gruszek dalsze prognozowane obniżki we Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii spowodują zmniejszenie zbiorów do poziomów, które będą jeszcze niższe niż w 2021 r. Oczekuje się, że ostateczne zbiory gruszek wyniosą około 1,72 mln ton, co oznacza spadek o 6% w stosunku do pierwotnej prognozy.

www.e-sadownictwo.pl