Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zjednoczone Królestwo: nowy system zgłaszania produktów regulowanych

Zjednoczone Królestwo: nowy system zgłaszania produktów regulowanych

20 czerwca 2023 r. Food Standards Agency (FSA) (Agencja ds. Standardów Żywności) i Food Standards Scotland (FSS) (Standardy Żywności Szkocja) udostępniły system, umożliwiający przedsiębiorcom dokonywanie autoryzacji produktów regulowanych. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie na rynek w Wielkiej Brytania dotyczy takich produktów jak:

 • rozpuszczalniki ekstrakcyjne
 • dodatki paszowe
 • pasza specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • procesy detoksykacji pasz
 • aromaty
 • materiały mające kontakt z żywnością
 • dodatki do żywności
 • enzymy spożywcze
 • organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) jako żywność i pasza
 • napromieniowana żywność
 • nowa żywność
 • aromaty dymu. 

Ogólne założenia 

Podstawowym celem utworzenia systemu było ułatwienie przedsiębiorcom wprowadzania na rynek  w Zjednoczonym Królestwie określonych produktów oraz dopełnienie wymogów proceduralnych. Poprzez system przedsiębiorcom została udostępniona lista kontrolna zawierająca wszystkie wymogi, które muszą spełnić produkty, aby mogły zostać wprowadzone na rynek, w zależności od konkretnego towaru. Wymogi dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa produktów oraz kwestii związanych z ich jakością. Za pomocą systemu przedsiębiorcy będą mogli nie tylko zgłaszać produkty, ale również obserwować przebieg procedury oceny ich wniosków. Oprócz tego system umożliwia składanie dodatkowych dokumentów oraz aktywny udział w procedurze np. poprzez składanie odpowiedzi. Narzędzie ma być szczególnie przydatne dla podmiotów, których zakres działania nie jest uznawane za typową działalność w branży spożywczej (takie jak np. start-up’y).  

Nowy system to początek reform planowanych przez władze Zjednoczonego Królestwa, które na początku bieżącego roku zakończyły przegląd obecnie obowiązujących przepisów w celu opracowania dalszych udoskonaleń. 

www.foodfakty.pl