Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zmiana częstotliwości kontroli niektórych towarów

Zmiana częstotliwości kontroli niektórych towarów

Ogłoszono rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/286 z dnia stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie  wykonawcze (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i  środków nadzwyczajnych regulujący wprowadzanie do Unii niektórych towarów z państw trzecich. Rozporządzenie zawiera szereg zmian dotyczących wprowadzania na rynek UE poszczególnych towarów pochodzących z różnych krajów. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia kontroli towarów, które zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu ze względu na występowanie w nich pozostałości pestycydów. Jednocześnie do rozporządzenia dołączono zaktualizowane teksty załączników określających m.in. częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w powiązaniu z konkretnymi środkami spożywczymi i paszami oraz ich państwem pochodzenia.

Treść przepisów

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia 2024/286 należy wymienić m.in.:

  • zwiększenie kontroli urzędowych przy wprowadzeniu do Unii przesyłek żywności i pasz ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym alfatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz barwnikami Sudan, rodaminą B i toksynami roślinnymi
  • nałożenie na Komisję obowiązku dokonywania (w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających sześciu miesięcy) przeglądu wykazów informacji związanych z ryzykiem dla zdrowia ludzkiego
  • zwiększenie kontroli urzędowych przy wprowadzeniu do Unii przesyłek wspięgi pospolitej/ fasolnika egipskiego z Bangladeszu ze względu na pozostałości pestycydów oraz zwiększenie częstotliwości kontroli do 30% przesyłek wspięgi chińskiej z Indii
  • zmniejszenie kontroli urzędowych przesyłek gumy guar z Indii z 50% na 30% ze względu na poprawę zgodności z odpowiednimi wymogami
  • zmniejszenie kontroli urzędowych z poziomu 20% na 10% przesyłek wprowadzanych do Unii w odniesieniu do makaronu błyskawicznego typu noodle zawierającego przyprawy korzenne lub sosy z Korei Południowej
  • w odniesieniu do przesyłek nasion kminu rzymskiego z Turcji ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia alkaloidami pirolizydynowymi  zwiększenie kontroli urzędowych do poziomu 30%
  • zwiększenie kontroli urzędowych do 30% dla przesyłek papryki z rodzaju Capsicum z Indii ze względu na wysoki poziom pozostałości pestycydów.

Rozporządzenie weszło w życie 6 lutego 2024 r. 

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32024R0286

www.foodfakty.pl