Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zmiana nazwy DG SANCO na DG SANTE

Zmiana nazwy DG SANCO na DG SANTE

Zgodnie z informacją zamieszczoną w  Międzyinstytucjonalnym Przewodniku Redakcyjnym Unii Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) zmieniła nazwę na Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE). W kompetencjach DG SANTE leży ochrona zdrowia publicznego, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności w Europie, dbanie o zdrowie i warunki hodowli zwierząt oraz o zdrowie roślin uprawnych i lasów.

Należy podkreślić, iż do zadań DG SANTE nie należą sprawy konsumenckie, które obecnie mieszczą się w kompetencjach Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości (DG JUST).

Powyższe zmiany w zakresie przekształcenia nazwy Dyrekcji Generalnej oraz zawężenia obszaru jej działania o sektor związany z rozpatrywaniem spraw konsumenckich, zostały przegłosowane na posiedzeniu Komisji Europejskiej, które odbyło się w Brukseli w dniu 5  listopada 2014 r. (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2014/EN/10061-2014-2104-EN-F1-1.Pdf -protokół z Posiedzenia Komisji).

Źródło: www.ijhar-s.gov.pl z dnia 19.03.2015 roku