Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zmniejsza się eksport polskiego soku jabłkowego

Zmniejsza się eksport polskiego soku jabłkowego

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski w pierwszych 4 miesiącach sezonu 2015/2016 (lipiec-październik) zmniejszył się o 9% do 84 tys. t. W największym stopniu na spadek sprzedaży zagranicznej wpłynął znacznie mniejszy eksport do Kanady (-2 tys. t), a także do Rosji. Mniejszą dynamikę w ostatnich miesiącach wykazuje również eksport do Stanów Zjednoczonych.

Co prawda osłabiające się euro w stosunku do dolara amerykańskiego wpływa na poprawę konkurencyjności cenowej zagęszczonego soku jabłkowego z Europy, niemniej, popyt na koncentrat z UE na rynku amerykańskim jest relatywnie niski. Wpływają na to wyższe ceny ZSJ na rynku Unii i większa podaż koncentratu chińskiego. Dane Foodnews wskazują, że USA w ostatnich miesiącach silnie zwiększyły import ZSJ z Chin. W okresie od lipca do listopada (za Foodnews) wyniósł on 116 tys. t i był o 62% wyższy niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o sprzedaż na rynek rosyjski, który był jednym z ważniejszych pozaunijnych rynków zbytu dla ZSJ z Polski, zmniejszyła się ona o 20% do 3,9 tys. t. Osłabienie gospodarcze i wzrost cen koncentratu pochodzącego z UE przy jednoczesnym osłabieniu się rosyjskiego rubla były głównymi czynnikami wpływającymi na spadek rosyjskich zakupów. Zmniejszenie importu z Polski nie było jednak, jak w przypadku USA, kompensowane większymi dostawami z Chin. Jeśli chodzi o eksport ZSJ z Chin do Rosji, w pierwszych pięciu miesiącach sezonu 2015/2016 wyniósł on niespełna 26 tys. t i był o 34% niższy niż rok wcześniej.

 Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych miesiącach bieżącego sezonu zwiększył się również import zagęszczonego soku z Chin na rynek UE. Niemcy zaimportowały stamtąd 12,4 tys. t koncentratu – blisko 9-krotnie więcej niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że jednocześnie dostawy ZSJ z Polski na rynek UE zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego sezonu o 7% do 74 tys. t (dane dla okresu lipiec-październik).

Ceny zagęszczonego soku jabłkowego pozostają na wyższym niż przed rokiem poziomie. Według Foodnews, cena kilograma koncentratu z Polski (70 stopni Brix) w styczniu br. wynosiła 1,25 euro/kg i była o 56% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wg Foodnews, szczególnie mało jest koncentratu o wyższej kwasowości (powyżej 3%), którego ceny kształtują się na poziomie 1,35 euro/kg. Tańszy (1,1 euro/kg) jest koncentrat o niższej kwasowości – 2,5-3%. Co więcej, ceny ZSJ charakteryzują się tendencją wzrostową. Od września 2015 r. średnia cena ZSJ z Polski zwiększyła się o 14%. Wyższe ceny wynikają z relatywnie niskiej podaży koncentratu na rynku UE. Spowodowana jest ona wysokim ubiegłorocznym eksportem na rynek amerykański, a także mniejszą podażą surowca do przetwórstwa w 2015 roku w Polsce i UE. Zgodnie z informacjami Foodnews, uczestnicy rynku oczekują jednak stabilizacji a nawet spadku cen koncentratu. Będzie to wiązać się z większym przerobem jabłek w kolejnych miesiącach, wynikającym z uwolnienia wysokich zapasów jabłek, które w dużym stopniu mogą trafić do przetwórstwa.

Źródło: AgroTydzień z dnia 25.01.2016 roku