Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Znaczący wzrost wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-październik 2022 r.

Znaczący wzrost wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-październik 2022 r.

W okresie styczeń–październik 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. o 27,3%, do rekordowego poziomu 39,2 mld EUR (183 mld zł). Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł 13,8% wobec 13,2% w analogicznym okresie 2021 r.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w 2022 r. w ujęciu miesięcznym (w mld EUR)

Osiągane wyniki w eksporcie są spowodowane produkcją bardzo dobrej, konkurencyjnej cenowo i jakościowo żywności, chętnie nabywanej przez konsumentów zagranicznych. Wsparciem dla polskiego eksportu były i są tendencje do deprecjacji złotego względem euro oraz wysoki poziom ceny żywności na rynkach światowych. Czynniki te w największym stopniu sprzyjają zwiększaniu uzyskiwanych przychodów przez krajowych przedsiębiorców.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (w mld EUR)

30% wzrost wartości eksportu do Unii Europejskiej

Ponad 74% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości ponad 29 mld EUR, co oznaczało wzrost o 30% w odniesieniu do okresu styczeń–październik 2021 r. Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe (2,7 mld EUR), papierosy (2,4 mld EUR), produkty mleczne (2,2 mld EUR), mięso wołowe (1,5 mld EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,5 mld EUR), karmę dla zwierząt (1,3 mld EUR), a także wyroby czekoladowe (1,3 mld EUR).

  • Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,7 mld EUR, wzrost o 26%), Niderlandów (2,6 mld EUR, wzrost o 43%), Francji (2,4 mld EUR, wzrost o 34%), Włoch (1,9 mld EUR, wzrost o 20%) i Czech (1,8 mld EUR, wzrost o 34%).

Wartość eksportu do krajów pozaunijnych wzrosła o 20%

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 10,1 mld EUR (wzrost o 20%). Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne (858 mln EUR), mięso drobiowe (806 mln EUR), pszenicę (648 mln EUR), wyroby czekoladowe (605 mln EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (590 mln EUR) oraz papierosy (516 mln EUR).

  • Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,0 mld EUR, wzrost o 26%), Ukraina (786 mln EUR, wzrost o 20%), Stany Zjednoczone (638 mln EUR, wzrost o 29%) oraz Arabia Saudyjska (435 mln EUR, spadek o 8%), a w dalszej kolejności: Izrael (334 mln EUR, wzrost o 43%), Norwegia (248 mln EUR, wzrost o 14%), a także Algieria (219 mln EUR, spadek o 42%).

Rosnący eksport na rynki pozaunijne jest realizacją jednego z najważniejszych zadań umożliwiających rozwój krajowej branży żywnościowej, poprzez zwiększanie spektrum dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach globalnych. W znacznym stopniu przyczynia się do tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wspiera działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych. Równolegle z działaniami instytucji państwowych krajowi przedsiębiorcy, aby utrzymać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych koncentrują się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów i budowaniu polskiej marki żywności za granicą.

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–październik 2022 r.

W strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–październik 2022 r. dominowały mięso i produkty mięsne (8,0 mld EUR, wzrost o 39%), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (5,4 mld EUR, wzrost o 40%), tytoń i wyroby tytoniowe (3,6 mld EUR, wzrost o 5%), produkty mleczne (3,1 mld EUR, wzrost o 42%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (2,6 mld EUR, wzrost o 15%).

Import towarów rolno-spożywczych w okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. osiągnął 26,2 mld EUR (122 mld zł) i był o 29,6% większy niż przed rokiem. Bardzo duży wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.

Więcej informacji w linku: www.kowr.gov.pl