Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Znakowanie – opinia EFSA

Znakowanie – opinia EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował kolejną opinię naukową dotyczącą znakowania.
Opracowany dokument dotyczy warunków przechowywania i okresu przydatności do spożycia po otwarciu opakowania oraz rozmrażania żywności.
Opinia pt: „Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)” dostępna jest (w języku angielskim) na stronie internetowej EFSA.
Pierwsza opinia EFSA zawiera m.in. analizę czynników mających wpływ na okres przydatności do spożycia oraz szereg informacji pomocnych przy jego wyznaczaniu (np. schemat decyzyjny ułatwiający wybór między „terminem przydatności do spożycia” a „datą minimalnej trwałości”).