Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Żywność dla Unii będzie produkowana poza Unią?

Żywność dla Unii będzie produkowana poza Unią?

Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach dla producentów owoców i warzyw na terenie Unii Europejskiej eksperci są zdania, że w efekcie to kraje niezrzeszone będą produkowały więcej żywności i tym samym zwiększy się import do Unii. Wiele wskazuje, że ten scenariusz może się zrealizować.

Wprowadzanie w życie zasad Zielonego Ładu zdaniem holenderskich naukowców będzie miało wiele negatywnych skutków. Produkcja jabłek może spaść nawet o 30%. Wiele działów produkcji rolnej w tym produkcja owoców przeniesie się poza Unię Europejską. Uzasadnienie jest następujące: jeśli spadnie produkcja we Wspólnocie, a popyt pozostanie na takim samym poziomie to wzrośnie import, żeby wyrównać powstałą różnicę. Tym bardziej, że tam koszty produkcji są znacznie niższe, a w Unii rosną niemalże z dnia na dzień.

Według szacunków Wageningen University & Research, aby wypełnić powstałą różnice poza Unią konieczna będzie nowa produkcja na obszarze od 2,5 do 5,4 miliona hektarów!

W konsekwencji kraje nie należące do Unii Europejskiej będą musiały prowadzić produkcję na większych obszarach, aby zaspokoić lukę w rynku unijnym, która powstanie po wprowadzeniu „Green Dealu”. Założenia, które mają zwiększyć bioróżnorodność w Unii, zmniejszą ją w krajach poza Unią.

Warto obserwować, jak aktywnie Holendrzy inwestują w produkcję w Serbii. Niemcy i Holendrzy inwestują także na Ukrainie. Produkcja rolna we wspomnianych krajach będzie znacznie prostsza. Paleta środków ochrony roślin nie będzie zmniejszona, więc produkcja będzie również tańsza i wydajniejsza. Przy takim scenariuszu stracą rolnicy w Unii, stracą rolnicy spoza Unii, stracą konsumenci, a zarobią duzi pośrednicy.

www.sad24.pl