Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Żywność ekologiczna: PE wzmacnia unijne przepisy

Żywność ekologiczna: PE wzmacnia unijne przepisy

Parlament Europejski

Nowe zasady zapewniające sprzedaż żywności ekologicznej najwyższej jakości w UE oraz wspomagające organiczną produkcję, przyjął w czwartek 19 kwietnia Parlament Europejski.

Europosłowie poparli nowe unijne przepisy dotyczące ekologicznej produkcji oraz oznakowania żywności, zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez parlamentarnych negocjatorów oraz ministrów UE 28 czerwca 2017, 466 głosami do 124 przy 50 wstrzymujących się od głosu.

Najważniejsze z nich to:
Zapewnienie wysokiej jakości żywności ekologicznej

  • Staranne oparte na ocenie ryzyka kontrole całego łańcucha dostaw żywności. Dzięki staraniom Parlamentu kontrole będą przeprowadzane na miejscu, u wszystkich podmiotów, co najmniej raz w roku lub co dwa lata, jeżeli podczas ostatnich trzech lat nie stwierdzono nieprawidłowości.
  • Import zgodny ze standardami w UE. Obecne zasady „równoważności”, wymagające od państw spoza UE przestrzegania podobnych, ale nie identycznych norm zostaną stopniowo zmienione, w ciągu pięciu lat.

Rozwijanie organicznej produkcji żywności w UE:

  • Zwiększanie dostaw ekologicznych ziaren oraz wyhodowanych ekologicznie zwierząt, aby sprostać potrzebom ekologicznych rolników. Wyłączenia zezwalające na stosowanie konwencjonalnych nasion i zwierząt w produkcji organicznej powinny wygasnąć w 2035 r.
  • Gospodarstwa mieszane w celu zachęcenia do zmiany: gospodarstwa produkujące zarówno żywność konwencjonalną, jak i ekologiczną, byłyby dozwolone pod warunkiem wyraźnego i skutecznego rozdzielenia tych dwóch rodzajów działalności rolniczej.
  • Ułatwienie certyfikacji dla małych gospodarstw: certyfikacje grupowe oszczędziłyby czas oraz koszty ułatwiając małym gospodarstwom przejście na produkcję ekologiczną.

Unikanie skażenia przez chemiczne pestycydy oraz nawozy syntetyczne:

  • Środki zapobiegawcze: rolnicy i inne podmioty w łańcuchu dostaw żywności będą zobowiązani do zastosowania zestawu nowych środków w celu uniknięcia zanieczyszczenia, w przypadku podejrzenia obecności niedozwolonego pestycydu lub nawozu, produkt końcowy nie powinien być opatrzony oznakowaniem ekologicznym do czasu przeprowadzenia dalszych badań; jeżeli zanieczyszczenie było zamierzone lub podmiot gospodarczy nie zastosował środków zapobiegawczych, produkt utraci swój status żywności ekologicznejj.
  • Państwa członkowskie, które dopuszczają obecnie obecność śladowych ilości niedozwolonych substancji w żywności ekologicznej, takich jak pestycydy, będą mogły zachować swoje przepisy, pod warunkiem dopuszczenia do obrotu innych produktów UE, spełniających nowe zasady.

Cztery lata po wejściu w życie powyższego rozporządzenia, Komisja Europejska ma przygotować sprawozdanie o skuteczności działań zapobiegających skażeniu oraz dopuszczalnych ilościach substancji chemicznych w żywności ekologicznej w podziale na kraje oraz, jeśli będzie to konieczne, przygotować przepisy harmonizujące.

Przyjęty tekst, zanim wejdzie w życie, musi zostać formalnie przyjęty przez ministrów UE. Przepisy powinny zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Źródło:www.ogrodinfo.pl z dnia 20.04.2018 roku