Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Handel zagraniczny Polski w 2011 roku

Handel zagraniczny Polski w 2011 roku

Raport Handel zagraniczny Polski w 2011 roku został opracowany przez Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A.. Dotyczący obrotu handlowego z zagranicą, pokazuje strukturę polskiego eksportu i importu na wybranych rynkach oraz kierunki, w jakich KUKE sprzedaje i z jakich sprowadza podstawowe dobra.

Głównym celem publikacji jest dostarczenie polskim przedsiębiorcom dodatkowego, szybkiego dostępu do informacji, które mogą być bardzo przydatne przy rozwijaniu wymiany handlowej na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Raport skierowany jest zarówno do eksporterów, jak i importerów.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej prezentuje strukturę wymiany handlowej Polski z innymi krajami. Spośród kilkuset krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybrano kraje, które cieszą się dużym zainteresowanim przedsiębiorców prowadzących działalność obrotową. W drugiej części, zaprezentowano dane o wymianie handlowej w rozbiciu na wyniki poszczególnych grup towarów.

 

 

Pliki do pobrania: