Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Normy żywienia 2017

Normy żywienia 2017

W grudniu 2017 r. opublikowano nowelizację Norm Żywienia dla Populacji Polskiej. Jest to już kolejna edycja norm żywienia uwzględniająca najbardziej aktualne informacje z zakresu żywienia człowieka. Nowelizacja norm z 2017 r. została przyjęta, jako jedno z zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Normy żywienia zajmują szczególną pozycję w nauce o żywieniu człowieka. Mają szerokie zastosowanie w praktyce oraz stanowią punkt wyjścia do dalszych badań.

Przez pojęcie „normy żywienia” rozumiemy taką ilość energii oraz niezbędnych składników odżywczych, która, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, jest wystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania organizmu praktycznie wszystkich osób zdrowych w populacji. Normy wyrażone są w przeliczeniu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając różnice w zapotrzebowaniu organizmu zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego, aktywności fizycznej czy masy ciała.

Spożycie zgodne z wartościami określonymi w normach ma zapobiegać chorobom wynikającym z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży.

Opracowywaniem norm żywienia zajmują się eksperci wielu uznanych międzynarodowych instytucji, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W Polsce prace takie prowadzone są w Instytucie Żywności i Żywienia.

Dynamiczny rozwój nauki o żywieniu człowieka w ostatnich latach sprawia, że istnieje potrzeba systematycznej aktualizacji norm. Nowelizacja norm dla populacji Polski i ich upowszechnianie są istotnym elementem działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Normy opracowane w roku 2017 są kolejną już edycją norm żywienia. Uwzględniają one zalecenia ekspertów WHO, EFSA, Instytutu Medycyny ze Stanów Zjednoczonych oraz wyniki najnowszych badań, w tym również badań prowadzonych w Polsce.

Monografia, którą Państwu udostępniamy, będzie przydatna przy prowadzeniu badań naukowych, w kształceniu studentów uniwersytetów medycznych, rolniczych i innych szkół z kierunkami związanymi z nauką o żywieniu człowieka czy przy planowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia Polaków. Powinna też być pomocna w pracy lekarzy, dietetyków oraz osób planujących żywienie zbiorowe.

Zachęcamy jednak, żeby zajrzał do niej każdy, kto interesuje się zdrowym żywieniem. Na pewno znajdzie tam informacje, które go zaciekawią i ułatwią stosowanie zaleceń żywieniowych w praktyce.

Więcej informacji na stronie: https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/normy-zywienia-2017


Źródło: www.ncez.pl z dnia 8 stycznia 2018 roku