Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Opracowanie GUS – Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty

Opracowanie GUS – Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty

Analiza obejmuje badanie powiązań handlowych (głównie eksport) Polski i wybranych krajów UE z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Punktem wyjścia jest przebieg podstawowych procesów gospodarczych w tych krajach. Ujęto także informacje o transporcie w przewozach międzynarodowych. W prezentowanej notatce oprócz głównego tematu – wymiany handlowej – poruszone zostały elementy statystyki społecznej, tj. obywatele Ukrainy w Polsce czy osoby korzystające z bazy noclegowej w Polsce, przyjezdne z tych krajów.

Na uwagę zasługują znaczne zmiany eksportu jabłek do Rosji i na Białoruś. Ich eksport do Rosji wzrósł ilościowo z 31 tys. ton w 2007 r. do 676,8 tys. ton w 2013 r. Przy bardzo wysokiej produkcji jabłek w Polsce w 2014 r. (o 3,7% wyższej w stosunku do roku poprzedniego i o blisko 50% wyższej od średniej z lat 2006-2010), w okresie I-X.2014 r. odnotowano eksport w wysokości 401,8 tys. ton. Eksport na Białoruś wzrósł z 44,6 tys. ton w 2007 r. do 144,9 tys. ton w 2013 r. (w okresie I-X.2014 r. odnotowano eksport w wysokości aż 208,6 tys. ton).

Pliki do pobrania: